Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Nonsurgical endodontic treatment of a large periradicular lesion

Turkish Endodontic Journal, vol.2, no.1, pp.21-24, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Nd:YAG ve KTP:YAG Lazer Uygulaması Sırasında Eksternal Kök Kanal Yüzeyindeki Isı Değişimleri

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg, vol.22, no.3, pp.258-263, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

ND YAG VE KTP YAG LAZER UYGULAMASI SIRASINDA EKSTERNAL KÖK KANAL YÜZEYİNDEKİ ISI DEĞİŞİMLERİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.22, no.3, pp.258-263, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Travmatik lüksasyon görülen maksiller daimi dişin multidisipliner tedavisi: Olgu Sunumu

Uluslararası sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 10 - 11 April 2021, vol.1, pp.291-292

Regenerative Endodontic Treatment Approach to Teeth with a Large Periapical Lesion with Open Apex: Two Case Reports.

Internatıonal Dentıstry & Health Congress, IDU-DENT 2020 November 28-29, Turkey, 28 - 29 November 2020

Healing of Large Periapical Lesion Following Conventional Root Canal Treatment

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Healing of Large Periapical Lesions after Root Canal Treatment

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

The Use of MTA as Apical Plug for Treatment of Teeth with Open Apices: A Case Report

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Failed Endodontic Treatment: A Multidisciplinary Approach

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Regenerative Treatment of External Apical Root Resorption after Orthodontic Treatment

The 20th Scientific Congress of Asian Pacific Endodontic Confederation & The 14th International Congress of Turkish Endodontic Society 24-27 April 2019 · Fairmont Quasar Istanbul - Turkey, İstanbul, Turkey, 24 - 27 April 2019

Shear Bond Strength of Ceromer Bonded to Zirconium-Oxide Infrastructure Treated with Different Types of Lasers

International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 October 2017

Shear Bond Strenght Of Ceromer Bonded To Zirconium Oxide Infrastructure Treated With Different Types Of Lasers

International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology, SARAYBOSNA, Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 October 2017

Shear bond strength of ceromer bonded to zirconium oxide infrastructure treated with different types of lasers

International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 October 2017

Farklı rotary sistemlerin post-core ile restore edilmiş dişlerin kırılma direnci üzerine etkisi.

Türk Endodonti Derneği 7. Uluslararası Endodonti Sempozyumu, 11-14 Mayıs 2017 / Acapulco Resort Otel, Girne., 11 - 14 May 2017

İnklüziv Lüksasyon Yaralanması Sonucu Oluşan Üst Santral Kesici Dişte Uygulanan Tedavi Posedürü Olgu Sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

Endodontik periodontal lezyonlu mandibular moların kombine tedavisi bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016/ Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

İki Palatinal Kanala Sahip Maksiller Birinci Molar Dişin Kök Kanal Tedavisi Vaka Raporu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

Geniş bir periradiküler lezyonun cerrahi olmayan endodontik tedavisi bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Üst birinci molar dişte kronik apikal apseye bağlı ekstra oral fistülizasyonun iyileşmesi vaka raporu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

The evaluation of One Shape New Generation Protaper Next Mtwo and WaveOne Efficacy On flexural strength incidence of root dentin

1st Online Scientific Congress of the International Association of Endodontic Education, Research & Practice November 30th 2015-January 31st 2016., 30 November 2015 - 31 January 2016

Antibacterial Effects of Two Different Laser and Aqueous Ozone against Enterococcus Faecalis in Root Canals

Türk EndodontiDerneği 11. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2012, pp.81-82

Antifungal Effects Of Gaseous And Aqueous Ozone In Root Canals Contaminated With Candida Albicans

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2012, pp.92-93

Antibacterial Effect Of Gaseous And Aqueous Ozone In Root Canals Contaminated With E Faecalis

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.118

Temperature Rise During Application Of Er YAG Laser Under Primary Dentine

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.117

Nd Yag ve Ktp Yag Lazer Uygulaması Sırasında Eksternal Kök Kanal Duvarlarındaki Isı Değişimleri

Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2009, pp.100