Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Obturasyon Tekniklerinin Meydana Getirdiği Sıcaklık Değişimlerinin Değerlendirilmesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, 2-3 Ekim 2021., Turkey, 2 October - 03 April 2021

Travmatik Lüksasyon Görülen Maksiller Daimi Dişin Multidisipliner Tedavisi: Olgu Sunumu.

USVES 3. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, 10-11 Nisan 2021, Turkey, 10 April 2021

Ekternal Servikal Rezorpsiyon: Olgu Sunumu

24. Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, Ankara., Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerin Endodontik Tedavisi: 2 Olgu Sunumu

24. Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Diş Hekimliği Kongresi, 27-30 Eylül 2018, Ankara., Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2018

Endodontik Tedavi Sırasında Kırılan Kök Kanal Aleti Vakalarında Farklı Tedavi Yaklaşımları: 2 Olgu Raporu

8. Uluslararası Endodonti Sempozyumu Kongresi, 10-13 Mayıs 2018, Adana., Ankara, Turkey, 10 - 13 May 2018

Shear Bond Strength of Ceromer Bonded to Zirconium-Oxide Infrastructure Treated with Different Types of Lasers

International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 October 2017

Shear bond strength of ceromer bonded to zirconium oxide infrastructure treated with different types of lasers

International Congress on Advances in Bioscience and Biotechnology, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 25 - 29 October 2017

Iki Palatinal Kanala Sahip Maksiller Birinci Molar Disin Kök Kanal Tedavisi Vaka Raporu

Türk Endodonti Dernegi 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, 26 - 29 May 2016

İnklüziv Lüksasyon Yaralanması Sonucu Oluşan Üst Santral Kesici Dişte Uygulanan Tedavi Posedürü Olgu Sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

Endodontik periodontal lezyonlu mandibular moların kombine tedavisi bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016/ Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

Üst birinci molar dişte kronik apikal apseye bağlı ekstra oral fistülizasyonun iyileşmesi vaka raporu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

İki Palatinal Kanala Sahip Maksiller Birinci Molar Dişin Kök Kanal Tedavisi Vaka Raporu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Nevşehir, Turkey, 26 - 29 May 2016

Geniş bir periradiküler lezyonun cerrahi olmayan endodontik tedavisi bir olgu sunumu

Türk Endodonti Derneği 13. Uluslararası Bilimsel Kongresi 26-29 Mayıs 2016 / Perissia Otel- Kapadokya., 26 - 29 May 2016

The evaluation of One Shape New Generation Protaper Next Mtwo and WaveOne Efficacy On flexural strength incidence of root dentin

1st Online Scientific Congress of the International Association of Endodontic Education, Research & Practice November 30th 2015-January 31st 2016., 30 November 2015 - 31 January 2016

Antibacterial Effects of Two Different Laser and Aqueous Ozone against Enterococcus Faecalis in Root Canals

Türk EndodontiDerneği 11. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2012, pp.81-82

Antibacterial Effect Of Gaseous And Aqueous Ozone In Root Canals Contaminated With E Faecalis

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.118

Temperature Rise During Application Of Er YAG Laser Under Primary Dentine

İnönü Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Malatya, Turkey, 26 - 28 April 2012, pp.117

Antifungal Effects Of Gaseous And Aqueous Ozone In Root Canals Contaminated With Candida Albicans

Türk Endodonti Derneği 11. Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 28 April 2012, pp.92-93

Nd Yag ve Ktp Yag Lazer Uygulaması Sırasında Eksternal Kök Kanal Duvarlarındaki Isı Değişimleri

Türk Endodonti Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, Antalya, Turkey, 23 - 26 April 2009, pp.100

Books & Book Chapters

Endodontik Tedavi Yaklaşımlarında Güncel İrrigasyon Aktivasyon Yöntemleri

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar-I, Akgül Hasan, Selamoğlu Zeliha, Karaca Sivrikaya Sibel, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.149-169, 2023

Kök Kanal Dolgu Yöntemlerinde Güncel Yaklaşımlar

in: Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler - III, Şahna Engin, Akgül Hasan, Selamoğlu Zeliha, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.113-136, 2022

Metrics

Publication

136

Citation (WoS)

52

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

97

H-Index (Scopus)

7

Project

4

Thesis Advisory

2

Open Access

15
UN Sustainable Development Goals