Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

 • Eylül 2013 XXV. ulusal Biyokimya Kongresi Poster Sunumu'na Kitap Ödülü

  Türk Biyokimya Derneği

 • Haziran 2009 Kitosan-poli(N-vinilpirrolidon)-poli(metakrilamid) İç İçe Geçmiş Ağ Yapılı Hidrojellerin, Sentezi, Karakterizasyonu ve Antibiyotik Denetimli Salım Çalışmalarında Kullanımının İncelenmes

  23. Ulusal Kimya Kongresi

 • Mayıs 1999 25. Yıl Fen Bilimleri Ödülü

  Cumhuriyet Üniversitesi

 • Nisan 1994 XII. Ulusal (Uluslararası katılımlı) Biyokimya Kongresi’nde sunulan “Akrilamid-itakonik asit hidrojellerine sığır serum albümin soğurulması” adlı bildiri ödülü

  Türk Biyokimya Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2547

h-indeksi (WOS): 33