Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Öğretim Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksek Okulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

Verdiği Dersler

 • Ön Lisans Kurumsal İletişim

 • Ön Lisans Bilgisayar Kullanımı

 • Ön Lisans Genel İletişim

 • Ön Lisans Envanter Bilanço

 • Ön Lisans Maliyet Muhasebesi

 • Ön Lisans Hayat ve Sağlık Sigortaları

 • Ön Lisans Kurumsal İletişim

 • Ön Lisans Zaman Yönetimi

 • Ön Lisans Banka Ve Sigorta Muhasebesi

 • Ön Lisans Finansal Yönetim

 • Ön Lisans Genel İletişim

 • Ön Lisans Banka ve Sigorta Pazarlaması

 • Ön Lisans Ticari Matematik

 • Ön Lisans Mesleki Uygulamalar

 • Lisans Örgütsel İletişim ve Motivasyon

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Lisans Örgütsel İletişim ve Motivasyon

 • Ön Lisans Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri

 • Ön Lisans Muhasebe Denetimi

 • Lisans Hukukun Temel Kavramları

 • Lisans Genel Ekonomi

 • Lisans Kurumsal Kimlik ve İmaj Tasarımı - I

 • Lisans Kurumsal Kimlik ve İmaj Tasarımı - II

 • Lisans Genel Ekonomi

 • Ön Lisans Ticari Matematik

 • Ön Lisans Maliyet Muhasebesi

 • Ön Lisans Maliyet Muhasebesi

 • Lisans Kurumsal Kimlik ve İmaj Tasarımı - I

 • Ön Lisans Muhasebe Denetimi

 • Lisans Kurumsal Kimlik ve İmaj Tasarımı - II

 • Ön Lisans Kriz ve Stres Yönetimi

 • Ön Lisans Ticari Matematik

 • Ön Lisans İngilizce - II

 • Ön Lisans Ticaret Matematiği

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - II

 • Ön Lisans Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 • Ön Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - I

 • Ön Lisans Ticari Matematik

 • Ön Lisans Halkla İlişkiler

 • Ön Lisans Çalışma Psikolojisi

 • Ön Lisans Yönetim Muhasebesi

 • Ön Lisans Maliyet Muhasebesi

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - I

 • Ön Lisans Davranış Bilimleri

 • Ön Lisans Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

 • Ön Lisans Genel İletişim

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - II

 • Ön Lisans Sermaye Piyasası İşlemleri

 • Ön Lisans Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe

 • Ön Lisans Genel Matematik

 • Ön Lisans Sermaye ve Para Piyasaları

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe

 • Ön Lisans Yönlendirilmiş Çalışma - II

 • Ön Lisans Finansal Yönetim

 • Ön Lisans Sigorta Pazarlaması

 • Ön Lisans Ticari Matematik

 • Ön Lisans Genel Matematik

 • Ön Lisans Yönetim Muhasebesi

 • Ön Lisans Halkla İlişkiler

 • Ön Lisans İngilizce - I

 • Ön Lisans Pazarlama Yönetimi

 • Ön Lisans Türkiye Ekonomisi

 • Ön Lisans Yönetim ve Organizasyon

 • Ön Lisans Muhasebe Denetimi

 • Ön Lisans Bankacılığa Giriş

 • Ön Lisans Nakliyat Branşı

 • Ön Lisans Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 • Ön Lisans Etkili İletişim ve Beden Dili

 • Ön Lisans Halkla İlişkiler

 • Ön Lisans Banka Muhasebesi

 • Ön Lisans Bürolarda Teknoloji Kullanımı

 • Ön Lisans Mali Tablolar Analizi

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - II

 • Ön Lisans Banka Muhasebesi

 • Ön Lisans Hasar İşlemleri

 • Ön Lisans Genel İşletme

 • Ön Lisans Risk Yönetimi

 • Ön Lisans Finansal Yönetim

 • Ön Lisans Genel Muhasebe

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - II

 • Ön Lisans Banka Muhasebesi

 • Ön Lisans Bilgisayarlı Muhasebe - I

 • Ön Lisans Acente Yönetimi

 • Ön Lisans Genel İşletme