Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Les effets de la traduction sur la mémoire collective à l’époque Tanzimat

Batı Edebiyatında Bellek, Özkaya Emel, Dalak Tülinay, Kuzucu Hamza, Zengin Bekir, Yılmaz Ahmet, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yayınları, Sivas, ss.492-511, 2018