Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Empirizm ve Öncüleri

 • Lisans Felsefeye Giriş

 • Lisans Postmodern Düşünce

 • Lisans Kültür Felsefesi

 • Lisans Empirizm ve Öncüleri

 • Lisans Postmodern Düşünce

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Kültür Felsefesi

 • Lisans Bilim Tarihi - II

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Bilim Tarihi - I

 • Lisans Bilim Tarihi - I

 • Lisans Analitik Felsefe

 • Lisans Analitik Felsefe

 • Lisans Bilim Tarihi - II

 • Lisans Felsefe Tarihi Metinleri

 • Lisans Felsefe Tarihi Metinleri

 • Lisans Felsefe ve Müzik

 • Lisans Felsefe ve Müzik

 • Lisans Osmanlıca - I

 • Lisans Antik Felsefe Metin Okumaları - I

 • Lisans Sanat Felsefesi ve Estetik II

 • Lisans Sanat Felsefesi ve Estetik

 • Lisans Göç Psikolojisi

 • Lisans Felsefeye Giriş

 • Lisans Felsefenin Temel Disiplinleri

 • Lisans Felsefenin Temel Disiplinleri

 • Lisans Sanat, Estetik ve Düşünce Tarihi - II

 • Lisans Sanat, Estetik ve Düşünce Tarihi - II

 • Lisans Sanat, Estetik ve Düşünce Tarihi - I

 • Lisans Sanat Felsefesi - II

 • Lisans Bilim Felsefesi

 • Lisans Sanat, Estetik ve Düşünce Tarihi - I

 • Lisans Sanat Felsefesi

 • Lisans Sanat Felsefesi

 • Lisans Locke Okumaları

 • Lisans Çağımızda Felsefe Sorunları

 • Lisans Müzik Felsefesi - II

 • Lisans Bilim Tarihi

 • Lisans Çağımızda Felsefe Sorunları

 • Lisans Alman İdealizmi

 • Lisans Bilim Tarihi

 • Lisans Evrim Kuramı ve Felsefe

 • Lisans Temel Müzik Bilimleri - VIII

 • Lisans Felsefi Antropoloji

 • Lisans Alman İdealizmi

 • Lisans Sanat Felsefesi I

 • Lisans Estetik

 • Lisans Müzik Felsefesi - II

 • Lisans Müzik Felsefesi - I

 • Lisans Müzik Felsefesi - I

 • Lisans Temel Müzik Bilimleri - VII

 • Lisans Sanat Felsefesi

 • Lisans Diyalektik: Mantığı Ve Yöntemi

 • Lisans Postmodern Okumaları

 • Lisans Empirist, Pozitivist Felsefenin Kökleri

 • Lisans Ahlak Felsefesi

 • Lisans Empirist, Pozitivist Felsefenin Kökleri

 • Lisans Bilimtarihi - II (Yeni Ve Yakınçağlar)

 • Lisans Bilim Felsefesi

 • Lisans Antik Felsefe Metin Okamaları - II

 • Lisans Antik Felsefe Metin Okamaları - II

 • Lisans Metin Çözümleme

 • Lisans Dünya Sorunları Ve Felsefe

 • Lisans Türk Düşünce Tarihi

 • Lisans Türk Düşünce Tarihi

 • Lisans Sanat Felsefesi Ve Estetik

 • Lisans Evrim Teorisi Ve Felsefe

 • Lisans Antik Felsefe Metin Okumaları - I

 • Lisans Latince - I

 • Lisans Sanat Felsefesi

 • Lisans Estetik - II

 • Lisans Latince - I

 • Lisans Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Lisans Vatandaşlık Bilgisi - I

 • Lisans Genel Felsefi Terim Bilgisi

 • Lisans Sanat ve Estetik

 • Lisans Estetik - I

 • Lisans Dil Felsefesi

 • Lisans İnsan Hakları ve Demokrasi

 • Lisans Estetik

 • Lisans Felsefeye Giriş

 • Lisans Çağdaş Felsefe - Ii (İkinci Yarıyüzyıl)

 • Lisans Müzik Estetiği ve Eleştirisi

 • Lisans Çağdaş Felsefe - I (İlk Yarıyüzyıl)