Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Birim
Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Bölüm
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Ana Bilim Dalı
Şehircilik Anabilim Dalı