Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Examining the levels of self and ideal self perception of juvenile in terms of demographic and socioeconomic characteristics

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.13, no.1, pp.59-66, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Receiving disciplinary punishment at school, being exposed to family violence

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.12, no.2, pp.137-142, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Job satisfaction levels of high school teachers and affecting personal and institutional factors: a study of Sivas city

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.10, no.1, pp.18-25, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Child sexual abuse: The Relationship between the Type of Abuse and The Risk Factor

Journal of Human Sciences, vol.15, no.2, pp.816-822, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ŞİDDET GÖREN/GÖRMEYEN KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINDA ŞİDDETİN YERİ

Social Science Studies Journal, vol.4, no.16, pp.1288-1296, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın algısında kadınayönelik şiddet Türkiye’dekadın sığınma evleri üzerinebir inceleme

Journal of Human Sciences, vol.15, no.1, pp.251-263, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Öğrenme Kuramı ve Aile İçi Şiddet

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.48, pp.389-394, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

The testing of ambivalent sexism theory

Cumhuriyet Medical Journal, vol.38, no.2, pp.88-97, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

İç Göç ve Kentleşme Sürecinde Kadının ekonomik yoksunluğu

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Testing of Ambivalent Sexisim

Cumhuriyet Medical Journal, vol.38, no.2, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

İÇ GÖÇ VE KENTLEŞME SÜRECİNDE KADININ EKONOMİK YOKSUNLUĞUWOMEN S ECONOMIC DEPRIVATION INTHE DOMESTIC MIGRATIONAND URBANIZATIONPROCESS

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.390-398, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sexism Ambivalence toward men

Journal of Human Sciences, vol.13, no.1, pp.1452-1459, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Socıologıcal Examınatıon Of Wage Expectatıon Levels Of Healthcare Employees Workıng In Publıc And Prıvate Healthcare Organızatıons

Internatıonal Refereed Journal Of Research On Economıcs Management, no.6, pp.27, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

SOCIOLOGICAL EXAMINATION OF WAGE EXPECTATION LEVELSOF HEALTHCARE EMPLOYEES WORKING IN PUBLIC AND PRIVATEHEALTHCARE ORGANIZATIONS

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF RESEARCHES ON ECONOMY MANAGEMENT, no.6, pp.27-42, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

cinsiyetçilik çelişik duygulu cinsiyetçilik

cumhuriyet medical journal, vol.36, pp.147-156, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÜNİVERSİTELERDE ASİSTANLARA YÖNELİK PSİKOLOJİK TACİZ GAZİ KOCAELİ ve CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.4, no.1, pp.297-310, 2012 (Other Refereed National Journals)

AKADEMİK CAMİADA YURTTAŞLIK ALGISI ve BİLİNCİ CÜ ÖĞRETİM ÜYELERİ ÖRNEĞİNDE

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.35, no.2, 2011 (Other Refereed National Journals)

Women employed in textile sector in Turkey and their problems Istanbul Adana Denizli Sivas and Tekirdağ Province samples

International Journal of Human Sciences, vol.9, no.1, pp.463-483, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

siyasi yapılanma sürecinde 1961 ve 1982 anayasası

cumhuriyet üniversitesi iktisadi ve idari bilimler, vol.8, no.2, pp.1-24, 2007 (Other Refereed National Journals)

Şiddet ve fanatizm

cumhuriyet üniversitesi iktisadi ve idari bilimler, vol.7, no.2, pp.191-209, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hırpalanmış Kadın Sendromu ve Kadın Suçluluğu

1. Uluslararası 23 Nisan Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 20 - 23 April 2019

Çocuğun Cinsel İstismarı: İstismarın Türü ile Risk Faktörleri Arasındaki İlişki

II. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 2 - 04 November 2018

From Social Problem Areas: Elderly Neglect and Abuse

II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), Roma, Italy, 18 - 21 May 2017

Üniversitelerde Araştırma Görevlilerine Yönelik Psikolojik Taciz Gazi Kocaeli ve Cumhuriyet Üniversitesi Örneği

II. SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONFERANSI (SOSBİLKO) 2012, İzmir, Turkey, 28 - 30 April 2012

Sexisim Ambivalent Sexism

International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’xxs Studies, Middle East Tecnical University METU, 9 - 11 October 2015

Sexism: Ambivalent Sexism

International Conference on Knowledge and Politics in Gender and Women’s Studies, Ankara, Turkey, 9 - 11 October 2015, pp.950-959

İnsan Hakları Kadın ve Eğitim

İnternational Conference Psychology Education, Guidance Counselling, 27 - 28 May 2013

Books & Book Chapters

Kadın Cinayetleri (Femisid): Kavramlaştırma ve Kavramlaştırmada Yaşanan Sorunlar

in: Tüm Yönleriyle Kadın Cinayetleri, Öztürk Meral, Bulut Meryem Berrin, Editor, Nobel, pp.1-19, 2019