Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2020 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

 • 2005 - Devam Ediyor Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

 • 2014 - 2015 Doç.Dr.

  Chicago State University

 • 2002 - 2006 Yrd.Doç.Dr.

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Verdiği Dersler

 • Lisans Sosyal Tabakalaşma

 • Lisans Modernliğin Sosyolojisi

 • Doktora Toplumsal Cinsiyet ve Kadın

 • Doktora Çocuk Suçluluğu

 • Lisans Sosyal Tabakalaşma

 • Yüksek Lisans Türkiye de Anayasalar ve Demokratikleşme

 • Lisans Sosyal Bilimlerde Çözümleme Teknikleri

 • Lisans Klasik Mantık

 • Lisans Yaşlılık Sosyolojisi

 • Lisans Aile İçi Şiddet

 • Yüksek Lisans Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet

 • Lisans Klasik Mantık

 • Lisans Yaşlılık Sosyolojisi

 • Lisans Sosyal Bilimlerde Çözümleme Teknikleri

 • Doktora Sosyoloji Doktora Uzmanlık Dersi

 • Lisans Modernliğin Sosyolojisi

 • Yüksek Lisans Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Yüksek Lisans Aile ve Şiddet

 • Yüksek Lisans Proje Yönetimi

 • Yüksek Lisans Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 • Yüksek Lisans Sosyoloji Yüksek Lisans Uzmanlık Dersi

 • Doktora Doktora Seminer Dersi

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Lisans Bitirme Tezi

 • Yüksek Lisans TÜRK MODERNLEŞMESİ

 • Yüksek Lisans Türkiye nin Modernleşmesi

 • Lisans KLASİK MANTIK

 • Lisans YAŞLILIK SOSYOLOJİSİ

 • Doktora toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları

 • Yüksek Lisans Aile Sosyolojisi

 • Lisans Suç Sosyolojisi

 • Lisans Suç Sosyolojisi

 • Lisans Aile Sosyolojisi

 • Yüksek Lisans Sanat Sosyolojisi - I

 • Lisans Aile İçi Şiddet ve Sonuçları

 • Lisans Aile İçi Şiddet ve Sonuçları

 • Lisans Aile Sosyolojisi

 • Lisans Aile Sosyolojisi

 • Lisans Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Lisans Modernliğin Sosyolojisi

 • Lisans Sosyal Tabakalaşma

 • Lisans Sosyal Tabakalaşma

 • Lisans Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Lisans Modernliğin Sosyolojisi

 • Lisans Modern Mantık

 • Lisans Bilim Tarihi

 • Lisans Klasik Mantık

 • Lisans Modern Mantık

 • Lisans Bilim Tarihi

 • Lisans Klasik Mantık

 • Lisans Spor Sosyolojisi

 • Lisans Sanat Psikolojisi

 • Lisans Gelişim Psikolojisi

 • Lisans Gelişim Psikolojisi

 • Ön Lisans Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ön Lisans İletişim

 • Ön Lisans Büro Yönetimi Ve İletişim Teknikleri