General Information

Institutional Information: Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Abd
Research Areas: algorithms, bioinformatics, Data Structures, Database Systems, Artificial Intelligence, Computer Learning and Pattern Recognition, Evolutionary Computing, Automatic Programming, Programming Languages, Software Engineering

Names in Publications: Arslan Sibel

Metrics

Publication

26

Citation (WoS)

32

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

74

H-Index (Scopus)

4

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Biography

1.     ÖZGEÇMİŞ

1.1 Adı Soyadı                       : Sibel ARSLAN

1.2 Yabancı Diller                : İngilizce

1.3 Eğitimi                             :

Lisans

2007 - 2011

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Lisans          (Çift Anadal)

2007 - 2011

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans

2012 - 2014

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Tez adı: Düşük Hızlı Kablosuz Kişisel Alan Ağlarında Gürültülü

Sinyallere Yönelik Adaptif Yapıda Haberleşme

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Selçuk ÖKDEM

Doktora

2014 - 2019

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (DR)

Tez Adı: Makine Öğrenmesi Uygulamalarında Yapay Arı Koloni                 

Programlama Temelli Yeni Yöntemlerin Geliştirilmesi

Tez Danışmanı:Doç. Dr. Celal ÖZTÜRK

 

1.5 Çalıştığı Kurumlar         :

MÜHENDİS

2012 -

SİVAS VALİLİĞİ

BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

2011 -2012

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / BİLGİSAYAR MÜH. BÖLÜMÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABILIM DALI

 

1.4 İdari görevler, bilimsel kuruluşlara üyelikler, aldığı ödüller

§  Bilgi İşlem Şube Müdür Vekili, Sivas Valiliği Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü, 2012-2018

§  TÜBİTAK 2011/A Genel Yurtiçi Doktora Bursu 2014-2018

§  Başbakanlık Bursu 2007-2011

§  Okul Birinciliği, Yüksek Lisans, Erciyes Üniversitesi 2013

§  Okul İkinciliği, Bilgisayar Mühendisliği Lisans, Kocaeli Üniversitesi 2011

§  Okul Birinciliği, Kongre Lisesi (Y.D.A) 2006

§  Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Onur Belgesi 2007-2008

§  Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Onur Belgesi 2008-2009

§  Kocaeli Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Onur Belgesi 2009-2010

§  Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Onur Belgesi 2007-2008

§  Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Onur Belgesi 2009-2010

§  Sivas Valiliği Başarı Belgesi 2018

1.5 Doktora / uzmanlığını yaptığı anabilim dalı               :

§  Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

1.6 Yayınlar               :

            1.6.1 SCI, SCI-Exp, SSCI ve AHCI indeksleri tarafından taranan dergilerde yayımlanan makaleler

A.1        S. Arslan, S. Okdem, “Düşük Hızlı Kablosuz Kişisel Alan Ağlarında Gürültülü Sinyallere Yönelik Adaptif Veri Dizisi Üreteci”,  Journal Of The Faculty Of Engineering And Architecture Of Gazi Unıversıty, vol.30, no.3, pp.371-380, 2015.

A.2        S. Arslan, C. Ozturk, “Multi Hive Artificial Bee Colony Programming for High Dimensional Symbolic Regression with Feature Selection”, Applied Soft Computing, Vol. 78, pp. 515-527, 2019.

A.3        S. Arslan, C. Ozturk, “Artificial Bee Colony Programming Descriptor for Multi-Class Texture Classification”, Applied Sciences, Vol. 9 (9), 1930, pp. 1-18, 2019. 

A.4        C. Ozturk, M. Tarim, S.Arslan, “Feature Selection And Classification Of Metabolomics Data Using Artificial Bee Colony Programming (ABCP)”, International Journal of Data Mining and Bioinformatics, 2020 Vol.23 No.2, pp.101 - 118

A.5        S. Arslan, C. Ozturk,“A Comparative Study of Automatic Programming Techniques”, Informatica And Internatıonal Journal Of Computıng And Informatics, vol. 43, pp. 281-289, 2019.

A.6        S. Arslan, C. Ozturk, “Artificial Bee Colony Programming for Feature Selected Cancer Data Classification”, International Journal Of Scientific And Technological Research, vol.4, no.7, 2018.

A.7        M.D. Demirbas, D. Cakir, S. Arslan, C. Ozturk, “Equivalent Stress Analysis of Functionally Graded Rectangular Plates by Genetic Programming”, International Scientific and Vocational Studies Journal, Vol. 2 (1), pp. 67-80, 2018.

1.6.2        Uluslararası Bildiriler

B.1         S. Arslan, C. Ozturk, “Feature Selected Cancer Data Classification with Genetic Programming”, 21. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı (BIYOMUT17), Nov. 2017, Istanbul, Turkey.

B.2         S. Arslan, C. Ozturk, “Çok Sınıflı Desenli Sınıflandırma Problemi için Genetik Programlama Tanımlayıcı”, The International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA 2018), Sep. 2018, Sivas, Turkey.

B.3         S. Arslan, C. Ozturk, “Prediction of Cherkassky Function by Artificial Bee Colony Programming”, Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamalar (ASYU17), Oct.2017, Alanya, Turkey.

B.4         M.D. Demirbas, C. Ozturk, S. Arslan,  D. Cakir, M.K. Apalak “Genetik Programlama ile Fonksiyonel Kademelendirilmiş Plakaların Termal Gerilme Analizi”, II. International Scientific And Vocational Studies Congress, BILMES 2018, Özet Metin, July 2018, Nevsehir, Turkey.

 

1.6.3        Kitap Bölümleri

D.1        S. Arslan, C. Ozturk, "Feature Selection for Classification with Artificial Bee Colony Programming", Swarm Intelligence - Recent Advances, New Perspectives and Applications, Agu. 2019, IntechOpen, DOI: 10.5772/intechopen.85219.(10)

 

1.7 Kurs ve Seminerler      :

1. İlkyardım (Sivas İlkyardım Eğitim Merkezi)

2. İçişleri e-Akademi Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet İçi Eğitimi  (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

3. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Eğitimi- Dönemi:1 (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

4. Siber Güvenlik Eğitimi (SODER Bilgi Teknolojileri)

5. Standart Türk Klavyesi (Sivas Halk Eğitim Merkezi)

6. Video Konferans Ve VPN Eğitimi (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

7. e-İçişleri Projesi Farkındalık Eğitimi (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

8. e-İçişleri Projesi Proje Sorumluları Eğitimi (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

9. Devlet Personel Başkanlığınca Kamuda Yönetici Yetkinliklerinin Artırılması Bölgesel Programı  (Devlet Personel Başkanlığı)
10. 72. Dönem e-İçişleri Yazılım Geliştirme Ve İdame Projesi (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)

11. e-İçişleri Projesi Kursu (İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı)