Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Yaşlılık Döneminde Sevme ve Sevilme

in: Ezeli Bir Gizem: Aşkın ve Sevginin Bilimsel Serüveni, Bulut Meryem Berrin, Editor, Nobel, pp.381-398, 2021

Aile ve Boşanma

in: Aile ve Sosyoloji, Dikici Erkan, Tire Olcay, Sevim Adıgüzel Zehra, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.126-156, 2020

Yaşlı İntiharını Önlemede Sosyal Hizmet Mesleğinin Önemi

in: Ölüm ve İntihar: Disiplinler Arası Bir Yaklaşım, BULUT MERYEM BERRİN, Editor, Nobel, pp.195-214, 2020 Sustainable Development