Araştırma Alanları

  • Fizikokimya

  • Arayüz Kimyası

  • Biyopolimerler ve uygulamaları

  • Kompozitler

  • Nanokompozitler

  • Polimerik Adsorbentler

  • Polimerik Malzemeler

  • Yüzey Kimyası