Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Investigation of the effects of nanoparticles on metal adhesives

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.36, no.3, pp.1290-1301, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Karbon Nanopartiküllerin Epoksi Yapıştırıcılarda Etkilerinin İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.143-154, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Isı Yalıtım Malzemelerinin Ses Yalıtım Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Academic Perspective Procedia, vol.1, no.1, pp.1157-1163, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Nanopartikül ve Yüzey Pürüzlülüğünün Yapışma Mukavemetine Etkilerinin İncelenmesi

Academic Perspective Procedia, vol.1, no.1, pp.1164-1170, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Effects of Adhesive Thicknesses on the Stress Distribution in Prismatic Plug in Joints

International Journal of Physical Sciences, vol.8, no.14, pp.593-603, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yapıştırıcı Bağlantılarında Yapıştırma Parametrelerinin İncelenmesi

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019

Dijital İnsan Modellemesi İle Vücut Pozisyonunun Simülasyonu

Mas 10. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 15 December 2019

Farklı Kalınlıklardaki Duvarlarda Ses Yalıtımının Araştırılması

EUROASIA 3rd INTERNATIONAL CONGRESSOF APPLIED SCIENCES, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.168-173

Nanopartiküllerin Pürüzlü Yüzeylerde Yapışma Mukavemetine Etkilerinin İncelenmesi

EUROASIA 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED SCIENCES, Sivas, Turkey, 28 - 30 June 2019, pp.161-167

Epoksi Yapıştırıcıda Nanopartiküllerin Etkilerinin İncelenmesi

VI. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMS2019), Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019

Yalıtılmış Farklı Duvarların Ses Yalıtım Özelliklerinin İncelenmesi

VI. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019

Nanopartiküllerin Epoksi Yapıştırıcı Bağlantılarında Mukavemet Değerlerine Etkileri

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2018

Isı Yalıtım Malzemelerinin Ses Yalıtım Özelliklerinin Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2018), Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2018

Nanopartikül ve Yüzey Pürüzlülüğünün Yapışma Mukavemetine Etkilerinin İncelenmesi

6. Uluslararası Mühendislik Ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2018), Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2018

Yapıştırma Bağlantılarında Nanopartikül ve Yüzey Pürüzlülüğünün Yapışma Mukavemetine Etkilerinin İncelenmesi

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018

Farklı Isı Yalıtım Malzemelerinin Ses YalıtımıAçısından Degerlendirilmesi

3rd International MediterraneanScience and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Turkey, 24 - 26 October 2018

Experimental Investigation Of The Effects Of Nanoparticles On the Adhesion Strength

3.Uluslararası Malzeme Bilimi veTeknolojisi Konferansı (IMSTEC 2018), Nevşehir, Turkey, 17 - 19 September 2018

Ev Tipi Elektrikli Cihazlarda Enerji Verimliliği

3.Uluslararası Malzeme Bilimi veTeknolojisi Konferansı (IMSTEC 2018), Nevşehir, Turkey, 17 - 19 September 2018

Epoksi ve Akrilik Bazlı Yapıştırıcıların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Turkey, 16 - 18 May 2011, pp.383-388

Kaynak Formunun Gerilme Dağılımına Etkisinin İncelenmesi

III. Ulusal Kaynak Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2001, pp.13-22

Books & Book Chapters

NANOPARTİKÜLLERİN PÜRÜZLÜ YÜZEYLERDE YAPIŞMA MUKAVEMETİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

in: TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Dr. Öğr. Üyesi Serpil SAVCI, Editor, İksad, Ankara, pp.65-77, 2019

FARKLI KALINLIKLARDAKİ DUVARLARDA SES YALITIMININ ARAŞTIRILMASI

in: TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Dr. Öğr. Üyesi Serpil SAVCI, Editor, İksad, Ankara, pp.17-27, 2019

EPOKSİ YAPIŞTIRICIDA NANOPARTİKÜLLERİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

in: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019/2, Dr. Öğr. Üyesi Ali KILIÇER, Dr. Öğr. Üyesi Tuncay YILMAZ, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.231-237, 2019

YALITILMIŞ FARKLI DUVARLARIN SES YALITIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

in: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019/2, Dr. Öğr. Üyesi Ali KILIÇER, Dr. Öğr. Üyesi Tuncay YILMAZ, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.224-230, 2019

NANOPARTİKÜLLERİN EPOKSİ YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARINDA MUKAVEMET DEĞERLERİNE ETKİLERİ

in: MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, Prof. Dr. Serdar SALMAN- Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR-Doç. Dr. Duygu KAVAK - Dr. Ali KILIÇER, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.1102-1108, 2018