Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karbon Nanopartiküllerin Epoksi Yapıştırıcılarda Etkilerinin İncelenmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.34, sa.3, ss.143-154, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Isı Yalıtım Malzemelerinin Ses Yalıtım Özelliklerinin Değerlendirilmesi

Academic Perspective Procedia, cilt.1, sa.1, ss.1157-1163, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nanopartikül ve Yüzey Pürüzlülüğünün Yapışma Mukavemetine Etkilerinin İncelenmesi

Academic Perspective Procedia, cilt.1, sa.1, ss.1164-1170, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Effects of Adhesive Thicknesses on the Stress Distribution in Prismatic Plug in Joints

International Journal of Physical Sciences, cilt.8, sa.14, ss.593-603, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Yapıştırıcı Bağlantılarında Yapıştırma Parametrelerinin İncelenmesi

2. Uluslararası 19 Mayıs Yenilikçi Bilimsel Yaklaşımlar Kongresi, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019

Dijital İnsan Modellemesi İle Vücut Pozisyonunun Simülasyonu

Mas 10. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 14 - 15 Aralık 2019

Farklı Kalınlıklardaki Duvarlarda Ses Yalıtımının Araştırılması

EUROASIA 3rd INTERNATIONAL CONGRESSOF APPLIED SCIENCES, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, ss.168-173

Nanopartiküllerin Pürüzlü Yüzeylerde Yapışma Mukavemetine Etkilerinin İncelenmesi

EUROASIA 3rd INTERNATIONAL CONGRESS OF APPLIED SCIENCES, Sivas, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2019, ss.161-167

Epoksi Yapıştırıcıda Nanopartiküllerin Etkilerinin İncelenmesi

VI. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMS2019), Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

Yalıtılmış Farklı Duvarların Ses Yalıtım Özelliklerinin İncelenmesi

VI. Uluslararası Fen, Mühendislik ve Mimarlık Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019

Nanopartiküllerin Epoksi Yapıştırıcı Bağlantılarında Mukavemet Değerlerine Etkileri

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018

Isı Yalıtım Malzemelerinin Ses Yalıtım Özelliklerinin Değerlendirilmesi

6. Uluslararası Mühendislik ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2018), Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018

Nanopartikül ve Yüzey Pürüzlülüğünün Yapışma Mukavemetine Etkilerinin İncelenmesi

6. Uluslararası Mühendislik Ve Bilim Alanında Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu (ISITES2018), Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018

Yapıştırma Bağlantılarında Nanopartikül ve Yüzey Pürüzlülüğünün Yapışma Mukavemetine Etkilerinin İncelenmesi

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018

Farklı Isı Yalıtım Malzemelerinin Ses YalıtımıAçısından Degerlendirilmesi

3rd International MediterraneanScience and Engineering Congress (IMSEC 2018), Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018

Experimental Investigation Of The Effects Of Nanoparticles On the Adhesion Strength

3.Uluslararası Malzeme Bilimi veTeknolojisi Konferansı (IMSTEC 2018), Nevşehir, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2018

Ev Tipi Elektrikli Cihazlarda Enerji Verimliliği

3.Uluslararası Malzeme Bilimi veTeknolojisi Konferansı (IMSTEC 2018), Nevşehir, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2018

Epoksi ve Akrilik Bazlı Yapıştırıcıların Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi

6th International Advanced Technologies Symposium (IATS’11), Elazığ, Türkiye, 16 - 18 Mayıs 2011, ss.383-388

Kaynak Formunun Gerilme Dağılımına Etkisinin İncelenmesi

III. Ulusal Kaynak Kongresi, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2001, ss.13-22

Kitap & Kitap Bölümleri

NANOPARTİKÜLLERİN PÜRÜZLÜ YÜZEYLERDE YAPIŞMA MUKAVEMETİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Dr. Öğr. Üyesi Serpil SAVCI, Editör, İksad, Ankara, ss.65-77, 2019

FARKLI KALINLIKLARDAKİ DUVARLARDA SES YALITIMININ ARAŞTIRILMASI

TÜRKİYE’DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR, Dr. Öğr. Üyesi Serpil SAVCI, Editör, İksad, Ankara, ss.17-27, 2019

EPOKSİ YAPIŞTIRICIDA NANOPARTİKÜLLERİN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019/2, Dr. Öğr. Üyesi Ali KILIÇER, Dr. Öğr. Üyesi Tuncay YILMAZ, Editör, Ivpe, Cetinje, ss.231-237, 2019

YALITILMIŞ FARKLI DUVARLARIN SES YALITIM ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019/2, Dr. Öğr. Üyesi Ali KILIÇER, Dr. Öğr. Üyesi Tuncay YILMAZ, Editör, Ivpe, Cetinje, ss.224-230, 2019

NANOPARTİKÜLLERİN EPOKSİ YAPIŞTIRICI BAĞLANTILARINDA MUKAVEMET DEĞERLERİNE ETKİLERİ

MÜHENDİSLİK BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, Prof. Dr. Serdar SALMAN- Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR-Doç. Dr. Duygu KAVAK - Dr. Ali KILIÇER, Editör, Ivpe, Cetinje, ss.1102-1108, 2018