Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 2013 - 2018 Sanatta Yeterlik

    Gazi Üniversitesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 2018 Sanatta Yeterlik

    Nesnenin Varolma Kaygısının Soyutlama İlişkisiyle Görsel Çözümlemeleri

    Gazi Üniversitesi