Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Open Ended Science Experiments Based On Scenarios on the Scientific Process Skills of the Pre Service

Procedia-Social and Behavioral Science, cilt.93, ss.1162-1168, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Martensitik Dönüşümler için Ginzburg Landau Serbest Enerjisinin Türetilmesi

F.Ü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.105-110, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İkinci Dereceden İkinci Mertebeden Zorlanma Gradyenti İhtiva eden Klasik Olmayan Koherent Martensitik Çekirdeklenmenin Bilgisayar Simulasyonu

F.Ü Fen Ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.95-104, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Zihinsel engelli çocuklar için oyunlaştırılmış eğitim materyali

1.Uluslararası Oyun Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 30 Ekim - 02 Kasım 2019

Down sendrumlu çocuklar için oyunlaştırılmış eğitim materyali

1.Uluslararası Oyun Kongresi, 30 Ekim - 02 Kasım 2019

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Çeşitli değişkenlerle İncelenmesi

VII.İnternational Congress Of Educational Research, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Mayıs 2015, ss.202

New Approaches In Science Education, Scientific Play and Scientific Toys,

V.İnternatioınal Congress Of Educational Research, Çanakkale, Türkiye, 6 - 09 Temmuz 2013, ss.61

The effect of open-ended science experiments based on scenarios on the science process skills of the pre-service teachers

3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA), Brussels, Belçika, 25 - 28 Ekim 2012, cilt.93, ss.1162-1168 identifier

Kitap & Kitap Bölümleri

MARTENSİTİK DÖNÜŞÜMLER VE ÇEKİRDEKLENME MODELLERİ

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2019

Martensitik Dönüşümler Ve Çekirdeklenme Modelleri

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlük Matbaası, Sivas, 2019