General Information

Institutional Information: Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kalp Ve Damar Cerrahisi
Research Areas: Health Sciences, Surgery Medicine Sciences, Cardiovascular System Surgery

Metrics

Publication

117

Citation (WoS)

103

H-Index (WoS)

6

Citation (Scopus)

76

H-Index (Scopus)

5

Thesis Advisory

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Özgeçmiş

1961 yılında Susuz’da doğan Dr. Şinasi MANDUZ, 1987 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. 1987-1999 yıllarında Niğde Koyunlu Sağlık Merkezinde Mecburi hizmetini yapmıştır. 1990-1992 yıllarında yedek subay olarak Alemdağ-İstanbul’ da Askerlik Hizmetini yapmıştır. 1993-1998 yıllarında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalında Uzman olmuştur. 1998-1999 Yılında öğretim görevlisi,  2000  yıllında Yrd.  Doç.   ünvanını  almıştır.  2012  yılında  Doçent,  2013-2016 yıllar arasında Sivas   Özel Medicana Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında  Bölüm başkanlığı  ve primer Cerrah olarak görev yapmıştır. Haziran 2016 yılından itibaren Cumhuriyet Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi ABD. da Bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır. 2018 yılında Profesör unvanı almıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Akademik ve İdari Faaliyetleri

C.Ü. Tıp Fakültesi Dönem  V. Koordinatör Yard.,

C.Ü. Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanlığı 2007-2009.

Medicana Hastanesi  Kalp Damar Cerrahisi ABD. Bölüm başkalığı 2013-2016

C.Ü.Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi  Anabilim Dalı Bölüm başkalığı 2018-2020

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler: Aday Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V, IV öğrencilerine, ayrıca Dönem I,II ve III Tıp öğrencilerine PDÖ dersleri vermiştir ve vermektedir.  Ayrıca çeşitli Yüksek Lisans ve Doktora derslerini de vermiş bulunmaktadır.

Yönettiği Lisansüstü ve Doktora Tezleri: Adayın yönetmiş olduğu yedi yüksek lisans tezi bulunmaktadır.

Katıldığı Kongre, Sempozyum ve Kurslar: Aday toplam 93 ulusal ve uluslararası kongreye, 28  kursa katılmıştır. Kongre ve toplantılarda Salon başkanlığı, konuşmacı ve panelist olarak görev  verilmiştir.

Projelerde Yaptığı Görevler: İkisi proje yöneticisi, 7 yardımcı  araştırıcı olarak toplam 9 projede  görev yapmış bulunmaktadır.

Dış Merkez Deneyimleri :Cerrahi bilgi ve görgüsünü geliştirmek için 5 değişik merkezde aktif olarak çalışmalar yapmıştır.

1-2000 yılında Kardiak ve Vasküler Homogreft Temini ve Uygulamaları; Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Merkezi-İzmir.

2-2002 yılında Aort ve Açık Kalp Cerrahi Uygulamaları için; Ankara Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi merkezi-Ankara.

3-2005 yılında Kardiak ve Periferik Damarlarda Kök Hücre Uygulaması; Ankara Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi merkezi-Ankara.

4-2008 yılında Minimal İnvazif ve off-pump Kalp Cerrahi Uygulamaları için; Güven Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Merkezi-Ankara.

5-2009 yılında Organ ve Doku Nakli Uygulaması ve koordinatörlüğü için; Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi-Antalya.

6-Yurt dışında bazı merkezlerde eğitim amaçlı  çok sayıda  toplantı ve kurslara katılmıştır.

        Yayınların Değerlendirilmesi

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Adayın uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış toplam 36 makalesi bulunmakta ve bunlardan 35’i SCI kapsamındaki dergilerde, biri ise SCI kapsamı dışındaki dergilerdedir. Bu yayınların 11 tanesi Doçentlik başvurusundan sonra yayınlanmıştır. Bu yayınlara toplam 250’in üzerinde  atıf yapılmıştır.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

Adayın uluslararası kongrelerde sunulan  toplam 19 bildirisi bulunmaktadır. Bu bildirilerin 2 tanesi Doçentlik başvurusundan sonra gerçekleşmiştir.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 

Adayın ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış 30 makalesi bulunmaktadır.  Makalelerin 5 tanesi doçenlik başvurusundan sonra yayınlanmıştır. Bu makalelerden bir kısmı çeşitli kongrelerde bildiri olarak sunulmuştur.  Aday 1998 yılından itibaren yayın yapmaya başlamış olup, yayınları yıllara göre dengeli bir dağılım göstermektedir. Yapılan çalışmalar deneysel, epidemiyolojik,  klinik, genetik ve retrospektif niteliktedir.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

Adayın Ulusal  bilimsel toplantılarda sunulmuş toplam 68 bildirisi bulunmakta, bildirilerin  7  tanesi doçentlik başvurusundan sonra sunulmuştur.

Editörlü kitaplarda yazılmış kitap bölümleri:

Adayın iki  kitap chapteri bulunmaktadır. Bir kitap bölümü Doçentlikten sonra yayınlanmıştır.

Aday Cumhuriyet Üniversitesi Senatosunca kabul edilen atama koşulları arasında bulunan  

     “Probleme Dayalı Öğrenim (PDÖ)” ve Eğiticilerin eğitimi” kursunu almış olup ayrıca eğiticilerin

       eğitimi kursunda eğitici olarak ta görev yapmıştır ve yapmaktadır. Ayrıca Üniversite içinde ve                şehirin çeşitli eğitim kurumlarında konuşmacı olarak görev almıştır. Çeşitli dergilerde hakemlik görevi yapmaktayım.

 Üye Olduğum Dernekler

-Kalp Damar Cerrahisi Derneği

-Ulusa Vasküler ve Endovasküler Cerrahisi Derneği

-Ulusal Fleboloji Derneği

-Acil ve Travmatoloji Derneği

-Minimal İnvaziv  Kardiovasküler Cerrahisi Derneği

-Avrupa  Kardiovasküler  Cerrahisi Derneği

 

Uyguladığım  Cerrahi Tedaviler:

1-Kardiak Cerrahi

a-Koroner By-Pass Cerrahisi

b-Kalp Kapak Cerrahisi

c-İnternal  ve  Eksternal Kardiak  Tümörler

d-Kardiyak Anevrizmalar

e-Kardiyak  Konjenital anomaliler (5 yaş üstü)

f-Kardiyak Travmalar ve Yaralanmaları

2-Vasküler Cerrahisi

a-Aort  Cerrahisi  ve Anevrizmaları

b-Carotis  Cerrahisi

c-Glomus Tümörleri Cerrahisi

d-Alt ve Üst Ekstremitenin  Vasküler  Cerrahisi

e-Vasküler  Travmalar

3-Venöz Tedavileri ve Cerrahisi

a-Varis Cerrahisi

b-Köpük ve Lazer uygulamaları

c-Akut Venöz  girişimleri ve Tıbbı tedavisi

4-Damar Erişim Yolları ve Girişimleri

a-Diyaliz amaçlı A-V fistülleri

b-Diyaliz  amaçlı kalıcı ve geçici kataterleri

c-Kemoterapi amaçlı Port  kanülleri

d-Parenteral  beslenme için Santral  kataterleri