Asst. Prof. SEVTAP SARIOĞLU UĞUR


Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu, Finans-Bankacılık ve Sig.

Bankacılık ve Sigortacılık Programı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Behavioural Sciences, Management and Organization, Human Resources Management

Metrics

Publication

71

Project

2

Thesis Advisory

3

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2010 - 2016

2010 - 2016

Doctorate

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Turkey

2008 - 2010

2008 - 2010

Postgraduate

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Yönetim ve Organizasyon, Turkey

Dissertations

2016

2016

Doctorate

Kişilik tipolojilerine göre çalışanların örgütsel sessizlik algılamaları: Kamu ve özel kesimde bir araştırma

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010

2010

Postgraduate

Akademisyenlerin motivasyonlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Bir araştırma

Inonu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Behavioural Sciences

Management and Organization

Human Resources Management

Academic Titles / Tasks

2017 - 2023

2017 - 2023

Assistant Professor

Usak University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

2004 - 2017

2004 - 2017

Lecturer

Sivas Cumhuriyet University, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu

Managerial Experience

2023 - Continues

2023 - Continues

Assistant Director of Vocational School

Sivas Cumhuriyet University, Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu, Hafik Kamer Örnek Myo

2022 - 2023

2022 - 2023

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Usak University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

2022 - 2023

2022 - 2023

University Executive Board Member

Usak University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

2019 - 2023

2019 - 2023

Birim Kalite Komisyonu Üyesi

Usak University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

2018 - 2023

2018 - 2023

Akademik Danışman

Usak University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

2018 - 2020

2018 - 2020

Deputy Head of Department

Usak University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Busıness

2014 - 2017

2014 - 2017

Farabi Program Institutional Coordinator

Sivas Cumhuriyet University, Yıldızeli Meslek Yüksekokulu, Yıldızeli Myo

2009 - 2012

2009 - 2012

Head of Department

Sivas Cumhuriyet University, Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Genel İşletme

Associate Degree

Associate Degree

İş Etiği

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

Kriz ve Stres Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

Yönetim ve Organizasyon

Associate Degree

Associate Degree

İnsan Kaynakları Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

İşletme Yönetimi

Associate Degree

Associate Degree

Davranış Bilimleri

Associate Degree

Associate Degree

Yönlendirilmiş Çalışma

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PERSPEKTİFİYLE YENİ BİR KAVRAM İNCELEMESİ: “SESSİZ İSTİFA”

SARIOĞLU UĞUR S.

SİVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH, Sivas, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.459-466

2022

2022

AKADEMİSYENLERİ MOTİVE EDEN GİZLİ UNSUR: ALAN DIŞI ÇALIŞMALAR

SARIOĞLU UĞUR S.

II-International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies, Batumi, Georgia, 26 - 28 July 2022, pp.649-667

2021

2021

“YENİ NORMAL” SÜREÇTE KAMU YÖNETİCİLERİNİN KAYGI DÜZEYLERİ VE İŞ PERFORMANSLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

UĞUR U., SARIOĞLU UĞUR S.

International Conference On Covid-19 Studies, Ankara, Turkey, 24 - 25 September 2021, pp.328-336

2021

2021

Why Is Holacracy Still Not a Popular Management Approach in Turkey?

SARIOĞLU UĞUR S.

4th Economics, Business And Organizatıon Research Conference, Poland, 21 - 23 May 2021, pp.125-132

2021

2021

Using the Analytic Hierarchy Process Method in Thermal Destination Preference: The Case of Turkey

UĞUR U., SARIOĞLU UĞUR S.

4th Economics, Business And Organizatıon Research Conference, Poland, 21 - 23 May 2021, pp.133-147

2019

2019

Çocuk da Yaparım Kariyer de Demek O Kadar Kolay mı? Kadın Akademisyenler Açısından Bir Durum Değerlendirmesi

SARIOĞLU UĞUR S.

4. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla, Turkey, 17 - 20 October 2019, vol.2, pp.712-718

2019

2019

Tüketici Şüpheciliğinde Etnosentrizm Etkisi

UĞUR U., UĞUR S.

18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, Osmaniye, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.2683-2690 identifier

2018

2018

Amaca Yönelik Pazarlama Uygulamalarına İlişkin Tüketici İlgilenimi Tüketici-Marka-Amaç Uyumu Üzerine Bir Araştırma

UĞUR U., UĞUR S.

Business Organization Research (BOR) Conference, Karabük, Turkey, 12 - 14 September 2018

2018

2018

Tüketici Şüpheciliğinin Giderilmesinde Retorik Unsurların Kullanımı

UĞUR U., UĞUR S.

2. Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 9 - 11 November 2018

2018

2018

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) ve İnsan Kaynakları Yönetimi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma

ÖZDEMİR L., DULKADİR B., SARIOĞLU UĞUR S.

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018

2018

2018

Onlarda “Whistleblowing” Peki ya Bizde? Kavramsal Bir Araştırma ve Bir Öneri

SARIOĞLU UĞUR S., ÖZDEMİR L.

7th International Conference on Business Administration (ICBA), Çanakkale, Turkey, 3 - 05 May 2018

2018

2018

Kurumsal Vatandaşlık ile Liderlik Tarzı İlişkisi: Bir Araştırma

UĞUR S., UĞUR U.

International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018

2018

2018

Kişilik Özelliklerinin Marka Değiştirme Davranışı Üzerine Etkisi: Bir Araştırma

UĞUR S., UĞUR U.

International EMI Entrepreneurship Social Sciences Congress, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 27 - 29 April 2018

2018

2018

KOBİ’lerde Kadın Yöneticilerin İşgücü Tercihindeki Tutumları

ÖZKAN M., SARIOĞLU UĞUR S.

II. Ulusal Kadın Sempozyumu, Giresun, Turkey, 8 - 09 March 2018

2017

2017

Girişimcilik Özellikleri İle Holland’ın Kişilik Tipleri Arasındaki İlişki Üzerine Nitel Bir Çalışma

SARIOĞLU UĞUR S., DEVCAR M. A.

III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017

2017

2017

Performans Değerlendirme Kriterleri Ölçümü: Bir Araştırma

SARIOĞLU UĞUR S., KABAK Ö., SEVİMLİ M.

III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017

2017

2017

İyi Bir Yönetim Mi? İyi Bir Yönetici Mi? İşte Bütün Mesele Bu: Deneyimsel Bir Çalışma

UĞUR S., UĞUR U., SOBA M.

ASEAD 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 23 October 2017

2017

2017

Tüketicilerin Özsaygı Algılamaları ve Otomobil Tercihleri Arasındaki İlişki: Bir Araştırma

UĞUR U., UĞUR S., SOBA M.

International Conference on “Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences”, Selanik, Greece, 6 - 08 September 2017

2017

2017

Zaman ve Performans Yönetimi ile İlgili Türkiye’de YapılanTezler (2010-2017) Üzerine Nitel Bir Bakış

SARIOĞLU UĞUR S., SOBA M., TEMEL E., SOBA Ş.

International Conference on “Scientific Cooperation for the Future in Economics and Administrative Sciences”, Selanik, Greece, 6 - 08 September 2017

2016

2016

Örgütsel Yönetim Sorunlarına Genel Bir Bakış ve Bir Araştırma

SARIOĞLU UĞUR S., ÖZDEMİR L.

1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 13 - 15 October 2016

2016

2016

Yönetimde Söylemsel Politikalar Üzerine Nitel Bir Çalışma

SARIOĞLU UĞUR S.

1. International Academic Research Congress 2016, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016

2016

2016

Liderlik Tarzları ile Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

SARIOĞLU UĞUR S., UĞUR U., ÖZDEMİR L., DEMİRCİ G.

1. International Academic Research Congress 2016, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016 Sustainable Development

2015

2015

Örgütsel İletişim ve Örgüt Kültürü Açısından Retorik Kavramı

SARIOĞLU UĞUR S.

1.Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 December 2015, pp.26-28

2013

2013

Yöneticilik ve Liderlik Ayrımında Kişisel Farklılıkların Rolü

SARIOĞLU UĞUR S., UĞUR U.

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 5 - 06 October 2013

2013

2013

Yeni İletişim Teknolojilerinden İnternetin Halkla İlişkiler Alanında Kullanımı Bir Uygulama

UĞUR U., SARIOĞLU UĞUR S.

3.Sosyal Bilimler Araştırmaları Konferansı, İzmir, Turkey, 27 - 29 April 2013, vol.5

2011

2011

Suşehri Meslek Yüksekokulu’nun İlçeye Sağladığı Ekonomik Katkılar Bir Araştırma

SARIOĞLU UĞUR S., UĞUR U.

2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Aydın, Turkey, 25 - 27 May 2011, pp.1-10

Books & Book Chapters

2022

2022

Cam Uçurum: Bir Kariyer Engeli Olarak Tehdit Mi? Fırsat Mı?

SARIOĞLU UĞUR S.

in: İktisat ve İşletmede Güncel Çalışmalar, Mesut ATASEVER, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.197-206, 2022

2022

2022

“Yeni Normal” Süreçte Kamu Yöneticilerinin Kaygı Düzeyleri ve İş Performansları Arasındaki İlişki

UĞUR U., SARIOĞLU UĞUR S.

in: Sosyal Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar X, Bülent DARICI, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.251-262, 2022

2022

2022

Dijitalleşme Ekseninde Holakrasi

SARIOĞLU UĞUR S.

in: ENDÜSTRİ 4.0 & ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM: Geleceği Yönet, DÜGER Yavuz Selim, ÖZKAN Harika, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.87-102, 2022

2020

2020

Kişilik, Duygular ve Değerler

ÖZDEMİR L., SARIOĞLU UĞUR S.

in: Örgütsel Davranış, İSMAİL BAKAN, Editor, Beta Basım Yayım, İstanbul, pp.77-109, 2020

2020

2020

Motivasyon

SARIOĞLU UĞUR S., ÖZDEMİR L.

in: Örgütsel Davranış, İSMAİL BAKAN, Editor, Beta Basım Yayım, İstanbul, pp.175-194, 2020

2019

2019

Yönetim

SARIOĞLU UĞUR S.

in: Genel İşletme, KARACA, Şükran, ÖZBAKIR, UMUT, Meftune, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.87-117, 2019

2019

2019

Yöneticilerin Teknoloji İle İmtihanı

SARIOĞLU UĞUR S.

in: İşletmelerde Dijital Dönüşümün Yansımaları, AYDIN, Erhan, UĞUR, Uğur, Editor, Detay Yayın, Ankara, pp.1-20, 2019

2018

2018

KOBİ’lerde Kadın Yöneticilerin İşgücü Tercihindeki Tutumları

ÖZKAN M., SARIOĞLU UĞUR S.

in: Kadın Çalışmalarında Güncel Konular, Ayşen Wolff, Selahattin Yılmaz, Mamur Işıkçı, Handan Bülbül, Elif Mamur Yılmaz, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.314-333, 2018

2018

2018

Tüketici Şüpheciliğinin Giderilmesinde Retorik Unsurların Kullanımı

UĞUR U., UĞUR S.

in: Sosyal Bilimler Üzerine Araştırmalar, Bayram POLAT, Mehmet GÜLER, K. Hakan DERİN, Editor, İKSAD, Gaziantep, pp.31-49, 2018

2017

2017

Yönetim

SARIOĞLU UĞUR S.

in: Genel İşletme, Yrd.Doç.Dr. Şükran KARACA, Yrd.Doç.Dr. Meftune ÖZBAKIR UMUT, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.89-118, 2017

Supported Projects

2021 - 2021

2021 - 2021

Teknolojiye Dokun

TUBITAK Project

Sarıoğlu Uğur S.

2010 - 2011

2010 - 2011

Vitrin Düzenleme Elemanı Mesleki Eğitim Kursu I

EU Supported Other Project

Sarıoğlu Uğur S.


Invited Talks

December 2017

December 2017

Dünya İnsan Hakları Günü

Conference

İnsan Hakları Günü-Turkey