Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

  • Lisans Arap Dili ve Edebiyatı - I

  • Lisans Arap Dili ve Belagatı - I