Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Sosyolojisi

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Öğrenme Psikolojisi

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Okul Deneyimi

 • Lisans Öğretim İlke ve Yöntemleri

 • Lisans Öğretim Teknolojileri

 • Lisans Eğitime Giriş

 • Lisans Türk Eğitim Sis. ve Okul Yönetimi

 • Lisans Gelişim ve Öğrenme

 • Lisans Türk Eğitim Tarihi

 • Lisans Özel Eğitim

 • Lisans Eğitim Tarihi

 • Lisans Eğitim Felsefesi

 • Lisans Okul Öncesi Eğitime Giriş

 • Lisans Hizmetiçi Eğitim

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Yönetimi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

 • Lisans Özel Eğitim

 • Lisans Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması

 • Lisans Okul Öncesi ve İlköğretimde Beden Eğitimi

 • Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

 • Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması

 • Lisans Psikolojik Danışma Kuramları

 • Lisans Psikolojik Danışma Kuramları

 • Lisans Türk Eğitim Tarihi

 • Lisans Türk Eğitim Tarihi

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Piskolojisi

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Gelişim Piskolojisi

 • Lisans Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Gelişim Piskolojisi

 • Lisans Öğrenme Psikolojisi

 • Lisans Özel Eğitim

 • Lisans Özel Eğitim

 • Lisans Genel Eğitim Bilimine Giriş

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Özel Eğitim

 • Lisans Öğretim Teknolojisi ve Metaryal Tasarımı

 • Lisans Özel Eğitim

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Özel Eğitim

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Öğrenme Psikolojisi

 • Lisans Genel Eğitim Bilimleri - I

 • Lisans Özel Eğitim

 • Lisans Özel Eğitim

 • Lisans Özel Eğitim

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Özel Eğitim

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Rehberlik

 • Lisans Eğitim Psikolojisi

 • Lisans Eğitim Piskolojisi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Türk Eğitim Sistemi

 • Lisans Öğretmenlik Uygulaması

 • Lisans Gelişim ve Öğrenme

 • Lisans Türk Eğitim Tarihi

 • Lisans Türk Eğitim Tarihi

 • Lisans Öğretimde Planlama ve Değerlendirme

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri - II

 • Lisans Özel Öğretim Yöntemleri - I

 • Lisans Sınıf Yönetimi

 • Lisans Genel Eğitim Bilimleri - II

 • Lisans Öğretmenlik Mesleğine Giriş