Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2008 - 2009 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 • 1998 - 2008 Araştırma Görevlisi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 • 1994 - 1998 Araştırma Görevlisi

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - 2015 Bölüm Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 • 2010 - 2015 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Seramik Malzemeler

 • Yüksek Lisans İleri Seramik Üretimi ve Teknolojisi

 • Lisans Seramik Laboratuvarı

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans Toz Metalurjisi

 • Lisans Refrakterler ve Endüstriyel Fırınlar

 • Yüksek Lisans seramik Sensör Malzemeler

 • Doktora Katı Oksit Yakıt Hücreleri İçin Seramik Malzemeler

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans Cam Teknolojisi

 • Lisans Toz Metalurjisi

 • Yüksek Lisans Cam ve Cam Seramikler

 • Lisans İleri Teknoloji Malzemeler

 • Lisans Seramik Laboratuvarı

 • Yüksek Lisans İleri Seramik Üretimi ve Teknolojisi

 • Yüksek Lisans seramik Sensör Malzemeler

 • Lisans Refrakterler ve Endüstriyel Fırınlar

 • Doktora Katı Oksit Yakıt Hücreleri İçin Seramik Malzemeler

 • Lisans Seramik Malzemeler

 • Lisans Faz Diyagramları

 • Yüksek Lisans Toz Metalurjisi ve Uygulamaları

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi

 • Lisans MET2012 FAZ DİYAGRAMLARI

 • Yüksek Lisans MET5013 İLERİ SERAMİK ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİSİ

 • Yüksek Lisans MET5014 CAM VE CAM SERAMİKLER

 • Lisans MET4015 REFRAKTERLER VE ENDÜSTRİYEL FIRINLAR

 • Lisans MET4006 İLERİ TEKNOLOJİ MALZEMELER

 • Doktora MET6999 SEMİNER DERSİ

 • Lisans İleri Teknoloji Malzemeler

 • Lisans MET3011 SERAMİK LABORATUVAR

 • Lisans MET4499 BİTİRME ÖDEVİ

 • Doktora MET6003 BALİSTİK MALZEMELER VE ZIRH TEKNOLOJİLERİ

 • Lisans MET4038 CAM TEKNOLOJİSİ

 • Lisans Cam Teknolojisi

 • Lisans MET4037 TOZ METALURJİSİ

 • Yüksek Lisans MET5000 UZMANLIK ALAN DERSİ

 • Yüksek Lisans MET5999 SEMİNER DERSİ

 • Lisans MET3005 SERAMİK MALZEMELER

 • Yüksek Lisans MET5004 TOZ METALURJİSİ VE UYGULAMALARI

 • Lisans MET4024 METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ II

 • Lisans MET4023 METALÜRJİ MÜHENDİSLİĞİ PROJESİ I

 • Lisans Refrakterler ve Endüstriyel Fırınlar

 • Lisans Seramik Malzemeler

 • Lisans Seramik Laboratuvarı

 • Lisans Toz Metalurjisi

 • Yüksek Lisans Seminer Dersi

 • Lisans İleri Teknolojik Malzemeler

 • Lisans Faz Diyagramları

 • Yüksek Lisans Nano Malzemeler ve Nano Teknolojisi

 • Lisans Mukavemet

 • Lisans Metalurji Mühendisliği Projesi II

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Statik ve Mukavemet

 • Lisans Metalurji Termodinamiği I

 • Lisans Nano Malzemeler

 • Lisans Nano Malzemeler

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Metalurji Mühendisliği Projesi I

 • Lisans Metalurji Termodinamiği II

 • Lisans Döküm Prensipleri

 • Lisans Döküm Prensipleri

 • Lisans Döküm Prensipleri

 • Lisans Malzeme Analiz Teknikleri

 • Lisans Metalurji Ve Malzeme Müh. Giriş

 • Lisans Teknik Resim

 • Lisans Malzeme Analiz Teknikleri

 • Lisans Metalurjik Atıklar ve Çevre

 • Lisans Faz Diyagramları

 • Lisans Üretim Metalurjisi Laboratuvarı II

 • Lisans Metalurji Ve Malzeme Müh. Giriş