Education Information

Education Information

 • 1998 - 2008 Doctorate

  Istanbul Technical University, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 1996 - 1998 Postgraduate

  Sakarya University, Faculty Of Engıneerıng, Department Of Metallurgıcal And Materıals Engıneerıng, Turkey

 • 1988 - 1994 Undergraduate

  Istanbul Technical University, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Farklı yöntemlerle şekillendirilmiş CaO/MgO katkılı stabilize edilmiş ZrO2 esaslı seramiklerin fiziksel ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi

  İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya-Metalurji Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

 • 1998 Postgraduate

  Diş porselen tozları

  Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji Ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Certificates, Courses and Trainings

 • 2013İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi,

  Occupational Health and Safety , T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü.