Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Assessment of whole-body vibration exposure of mining truck drivers

Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy, vol.120, no.9, pp.547-559, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Spoil room utilization in dragline stripping

JOURNAL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH, vol.68, no.3, pp.217-228, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

AÇIK MADEN İŞLETMELERİNDE PARTİKÜL MADDE SALINIMI: LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi mühendislik ve mimarlık fakültesi dergisi (online), vol.29, no.3, pp.450-465, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Occupational Noise Exposure in Natural Stone Processing Plants

Cumhuriyet Science Journal, vol.41, no.4, pp.995-1004, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of Noise Emission in a Textile Plant

NATURENGS, vol.1, no.1, pp.53-63, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

MADEN MAKİNELERİNİN FREKANS-GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ

S.Ü. Müh. Bilim ve Tekn. Derg, pp.737-752, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

INVESTIGATION OF NOISE EXPOSURE OF HEAVY EQUIPMENT OPERATORS IN SURFACE MINES

Bilimsel Madencilik Dergisi, vol.56, no.4, pp.148-165, 2017 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Tüm Vücut Titreşiminin Operatör ve Sürücüler Üzerindeki Etkileri Ölçümü ve Değerlendirilmesi

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Madencilik Dergisi, vol.54, pp.25-39, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Effect of Fe ions on pyrite xanthate interaction in chemically manipulated electrochemical conditions

Interntional Journal of Natural and Engineering Scienece, vol.3, no.3, pp.1-7, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BİR KİREÇTAŞI OCAĞINDA KAMYON YÜKLEME OPERASYONLARINDA PARTİKÜL MADDE SALINIMLARININ MODELLENMESİ

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu`2022, Adana, Turkey, 12 May 2022, pp.171-183

İŞÇİLERE AYAKTAN AKTARILAN TİTREŞİM ÜZERİNE ÖNCEL ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu`2022, Adana, Turkey, 12 May 2022, pp.125-132

DOĞALTAŞ İŞLEME TESİSLERİNDE OLUŞAN GÜRÜLTÜNÜN İSTATİSTİKSEL ANALİZİ

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, vol.1, pp.1363-1370 identifier

DOĞALTAŞ İŞLEME TESİSLERİNDE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ VE ANALİZİ

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 16 - 19 April 2019, vol.1, pp.76-88 identifier

Vagon İmalat Atölyesinde Risk Değerlendirme: İki Yöntemin Karşılaştırılması

ULUSLARARASIMADEN İŞLETMELERİNDEİŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİSEMPOZYUMU’2017, 2 - 03 November 2017

Demiryolu Makineleri Sanayisinde Çalışanların Gürültü Maruziyetinin Değerlendirilmesi

ULUSLARARASIMADEN İŞLETMELERİNDEİŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİSEMPOZYUMU’2017, 2 - 03 November 2017

Açık Ocak Patlatmalarında Toz Dağılımının Gauss Modeli İle Değerlendirilmesi

ISME2017, Uluslararası Madencilik ve Çevre Sempozyumu, 27 - 29 October 2017 Sustainable Development

Maden işyerlerinde gürültü kirliliği

ISEM2016, 3rd International Symposium on Environment and Morality, 4 - 06 November 2016

Alçı Üretim Tesislerinde Risk Değerlendirilmesi

Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 21 - 22 November 2013

Donma Çözülme Süreçlerinin Sivas Travertenlerinin Dayanımına Etkisi

8. Uluslararası Mermer ve Doğaltaş Kongresi - MERSEM 2012, Afyonkarahisar, Turkey, 13 - 15 December 2012, pp.471-477 Sustainable Development

Çekme kepçe modelleme tablası üzerinde çalışmalar

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 6 - 08 May 2009

Örtükazı Kepçeleri ve Draglaynların Tarihsel Gelişimi

Türkiye 16. Kömür Kongresi, Turkey, 29 - 30 May 2008

Bilgisayar Destekli Draglayn Yığın Kümesi Optimizasyonu

Türkiye 16. Kömür Kongresi, Turkey, 29 - 30 May 2008

Electrochemical Investigation of Pyrite Floatability and Hydrophobicity with Dithiophosphate and Fe-Ions

23rd International Mineral Processing Congress, İstanbul, Turkey, 3 - 08 September 2006, vol.616