Education Information

Education Information

 • 2011 - 2014 Doctorate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Dr), Turkey

 • 2008 - 2011 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Amasya Faculty Of Educatıon, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Coğrafya müfredatındaki değerlerin eğitimi üzerine bir model çalışması

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Coğrafya Eğitimi (Dr)

 • 2011 Postgraduate

  Sosyal bilgiler öğretiminde tarihi romanların kullanımının öğrencilerin akademik başarısı üzerine etkisi

  Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English