Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Noise Trader Kavramı: “Web of Science ve ScopusVeri Tabanlarında Karşılaştırmalı Bibliyometrik Analiz”

DAVRANIŞSAL FİNANSHomo Economİcus, Psİkolojİ, İrrasyonalİte, Mehmet Fatih BUĞAN, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.411-434, 2020

FİNANSAL TEKNOLOJİ VE BANKACILIKÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: SCOPUS VERİTABANINDA BİBLİYOGRAFİK ANALİZ

ENDÜSTRİ 4.0’IN MUHASEBE, DENETİM VEFİNANS DÜNYASINA YANSIMALARI, Murat SERÇEMELİ, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.287-300, 2019

New Blood for Participation Banks

Contemporary Research Accounting, Auditing and Finance, Kurnaz Ersin, Serçemeli Murat, Editör, Cambridge Scholars Publishing, ss.9-18, 2019

ARACI KURULUŞ VARANTLARI SERTİFİKALAR

BORSA İSTANBUL İŞLEMLERİ, Bener GÜNGÖR, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Erzurum, ss.113-129, 2014

PAY PİYASASI

BORSA İSTANBUL İŞLEMLERİ, Bener GÜNGÖR, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Yayınları, Erzurum, ss.130-145, 2014