Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fatigue in individuals with knee osteoarthritis: Its relationship with sleep quality, pain and depression

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.35, ss.1040-1044, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mobility disability and life satisfaction in elderly people

ARCHIVES OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS, cilt.51, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Coping with Pain in Nursing Students

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.16, ss.53-58, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Bireylerde Bakım Bağımlılığı ve İlişkili Faktörler

Kocaeli Tıp Dergisi, cilt.9, ss.32-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnmeli Bireye Bakım Verenlerde Bakım Yükü, Sosyal Destek ve YaşamKalitesi Arasındaki ilişki

Journal of Academic Research in Nursing, cilt.5, ss.107-115, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Peer Assessment in Learning of Nursing Process Critical Thinking and Peer Support

International Journal of Caring Sciences, cilt.12, ss.331-339, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılarda Bilişsel İşlevlerin Günlük Yaşam Aktiviteleri ve Yaşam Doyumu ile İlişkisi

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.32, ss.183-190, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Approaches of Nurses to Chronic Disease Patients with Pain

IOSR Journal of Nursing and Health Science, cilt.6, ss.47-53, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dahili kliniklerde yatan bireylerin düşme riski ve alınan önlemlerin incelenmesi

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.12, ss.27-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İnmeli hasta ve bakım vericilerde bakım yükü ve etkileyen faktörler

Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi, cilt.4, ss.125-130, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Miyokard İnfarktüsü sonrası bireylere verilen planlı eğitimin öz bakım gücüne etkisi

Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, cilt.11, ss.57-61, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dahiliye kliniklerinde yatan hastaların uyku kalitesinin değerlendirilmesi

MN Dahili Tıp Bilimleri, cilt.1, ss.110-114, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde Tükenme ve Otonomi düzeylerinin İncelenmesi

Toplum ve Hekim, cilt.20, ss.259-266, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu

Toplum ve Hekim Dergisi, cilt.18, ss.288-292, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelerin Maneviyat ve Manevi Bakıma İlişkin Algıları

VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL TECHNICAL SCIENCES-VIII, 11 - 13 Ekim 2019

Osteoartriti Olan Bireylerde Ağrı, Yeti Yitimi ve Yaşam Doyumu

3. Uluslar arası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

Gebelikte Huzursuz Bacak Sendromunda Yeni Bir Yaklaşım Akuatik Egzersiz.

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, 3 - 05 Mayıs 2018

Özenli Bir Bakım Gerektiren Gebelik, Romatoid Artrit

1.Uluslararsı 5. Ulusal Ebelik Sempozyumu, 24 - 26 Nisan 2018

Hemşirelerde Tükenmişlik Sendromu

Sağlık Çalışanların Sağlığı 2. Ulusal Kongresi, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

MERHAMET ve HEMŞİRELİK

SAĞLIK PROFESYONELLERİNDEN İNSAN HAYATINA BAKIŞ, Dr. Öğr. Üyesi Tülay KARS FERTELLİ, Editör, IKSAD PUBLICATIONS, Ankara, ss.31-56, 2020

ROMATOİD ARTRİTTE YAŞANAN BAZI SORUNLAR veHEMŞİRELİK BAKIMI

DİSİPLİNER YAKLAŞIMLA GÜNCEL SAĞLIK KONULARI, Doç. Dr.. Nilgün ULUTAŞDEMİR, Editör, IKSAD PUBLICATIONS, Ankara, ss.80-119, 2020

YAŞLI BİREYLERDE MANEVİYAT VE YAŞAM DOYUMU

SAGLIK BILIMLERI ALANINDA MULTIDISIPLINER YAKLASIMLAR, YASİN AKKEMİK, Editör, IKSAD PUBLICATIONS, ss.55-76, 2019