Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kur an Bilim İlişkisinin Problematik Boyutu Üzerine Genel Bir Değerlendirme

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.14, ss.7-27, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimlik Tartışmaları İslam Alemi ve Türkiye

Yarınlar İçin Düşünce, ss.48-53, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Küreselleşen Bir Dünya Ortamında İslâmî Politik Ekonomi Üzerine Uluslararası Seminer Bir Değişim Gündemi

İslâmî Araştırmalar Dergisi, cilt.16, ss.491-498, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sivas-Kayseri Yazma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Maturidi Kelam Kaynakları

Uluslararası İmam Maturidi ve Maturidilik Literatürü Sempozyumu, BEYŞEHİR, Türkiye, 14 - 15 Eylül 2018

İslam’da Asıl Olan Savaş mı? Klasik Nesh Teorisi Bağlamında BirDeğerlendirme

Arap-Türk Sosyal Bilimler Kongresi: Değişen Ortadoğuda Kültürve Siyaset (Ankara, 10-12 Aralık 2010), Ankara, Türkiye, 10 - 12 Aralık 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Maturidi’xxnin Tefsir Anlayışı

İnsan Yayınları, İstanbul, 2019

Tefsir-2

Altıncı Bölüm (Tasavvufî Tefsir), Murat DEMİRKOL, Editör, BİLAY, Ankara, ss.111-131, 2019

Tefsir-2

İkinci Bölüm (Fıkhi Tefsir ve İmam Şâfiî Örneği), Murat Demirkol, Editör, BİLAY, Ankara, ss.29-52, 2019

Günümüz Tefsir Problemleri

Mushafa Abdestsiz El Sürme Meselesi, Karataş, Ali Gördük, Yunus Emre, Editör, BİLAY (Bilimsel Araştırma Yayınları), Ankara, ss.119-130, 2018

Günümüz Tefsir Problemleri

Sekizinci Bölüm (Kavramdan Teoriye Nesh Problemi), Ali Karataş-Yunus Emre Gördük, Editör, Bilay, Ankara, ss.157-180, 2018

Günümüz Tefsir Problemleri

Zâhirî ve Batınî Anlam Açısından Kur’ân, Ali Karataş, Yunus Emre Gördük, Editör, BİLAY (BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAYINLARI), Ankara, ss.99-118, 2018

Dini ve Felsefi Metinler 21. YüzyıldaYeniden Okuma, Anlama ve Algılama 2 Cilt

2. Cilt Dokuzuncu Bölüm (Maturidi’xxyi Nasıl Okumalıyız?), Bayram Ali Çetinkaya, Editör, Sultanbeyli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları, İstanbul, ss.963-974, 2012

Cinsiyet Kimliği

Seyran, Sivas, 2000