Asst. Prof. TAHA TUNA KAYA


Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

Türkçe Eğitimi Abd


Research Areas: Folklore, Education in Turkish Language, Turkish Folk Literature, Turkish Folklore

Education Information

2012 - 2022

2012 - 2022

Doctorate

Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2016 - 2021

2016 - 2021

Undergraduate

Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Mütercim Tercümanlık Bölümü, Turkey

2010 - 2012

2010 - 2012

Doctorate

University of Tartu, Faculty of Philosophy, Comparative Folklore, Estonia

2006 - 2008

2006 - 2008

Postgraduate

Kocaeli University, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2002 - 2006

2002 - 2006

Undergraduate

Bogazici University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Turkısh Language And Lıterature, Turkey

2000 - 2002

2000 - 2002

Undergraduate

Bogazici University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Polıtıcal Scıence And Internatıonal Relatıons, Turkey

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

French

C2 Mastery

C2 Mastery

English

A2 Elementary

A2 Elementary

Estonian

A2 Elementary

A2 Elementary

Serbian

Research Areas

Folklore

Education in Turkish Language

Turkish Folk Literature

Turkish Folklore

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Assistant Professor

Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2007 - 2023

2007 - 2023

Research Assistant

Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

2019 - 2021

2019 - 2021

Instructor

SERBIA, University of Belgrad, Faculty of Philology

2013 - 2015

2013 - 2015

Instructor

FRANCE, Aix-Marseille University, Faculty of Arts, Letters, Languages and Human Sciences

2011 - 2012

2011 - 2012

Instructor

ESTONIA, University of Tartu, Language Center

Non Academic Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Institutional Erasmus Vice-Coordinator

University, Sivas Cumhuriyet University, International Relations Office