Dr.Öğr.Üyesi

ÜMİT ÇAYIR


Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji Bölümü

Protohist. ve Önasya Arkeoloji

Eğitim Bilgileri

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Türkiye

1993 - 1997

1993 - 1997

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Batı Anadolu Bölgesi'ndeki Kalkolitik Çağ Bezemeli Seramik Geleneği

Hacettepe Üniversitesi, --------------------------------

2002

2002

Yüksek Lisans

"Cheese Pot" olarak tanımlanan kaplar

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Bölüm Başkan Yardımcısı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

2014 - 2017

2014 - 2017

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Urartu Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Anadolu - Avrupa İlişkileri

Lisans

Lisans

Eski Önasya da Ölü Gömme Adetleri

Lisans

Lisans

Bitirme Tezi

Lisans

Lisans

Neolitik ve Kalkolitik Dönem Anadolu Ark.

Lisans

Lisans

Anadolu - Avrupa İlişkileri

Lisans

Lisans

Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Ege Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Geç Hitit Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Eski Önasya da Ölü Gömme Adetleri

Lisans

Lisans

Urartu Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Eski Önasya Dilleri

Lisans

Lisans

Eski Önasya Dilleri

Lisans

Lisans

Neolitik ve Kalkolitik Dönem Anadolu Ark.

Lisans

Lisans

Ege Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Geç Hitit Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Anadolu Gliptik Sanatı

Lisans

Lisans

ANADOLU AVRUPA ARKEOLOJİSİ

Lisans

Lisans

Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri - I

Lisans

Lisans

EGE ARKEOLOJİSİ

Lisans

Lisans

Bitirme Tezi

Lisans

Lisans

ERKEN TUNÇ ÇAĞI ANADOLU ARKEOLOJİSİ

Lisans

Lisans

Anadolu Gliptik Sanatı

Lisans

Lisans

NEOLİTİK KALKOLTİK ÇAĞ ANADOLU ARKEOLOJİSİ

Lisans

Lisans

Arkaik - Helenistik Dönem Arkeolojisi

Lisans

Lisans

ÖNASYA’xxDA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ

Lisans

Lisans

GEÇ HİTİT ARKEOLOJİSİ

Lisans

Lisans

Arkaik - Helenistik Dönem Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri - I

Lisans

Lisans

Önasya'da Ölü Gömme Gelenekleri

Lisans

Lisans

Neolitik Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Mısır Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Mezopotamya Gliptik Sanatı

Lisans

Lisans

Mezopotamya Gliptik Sanatı

Lisans

Lisans

Mısır Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Frig ve Lidya Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Frig ve Lidya Arkeolojisi

Lisans

Lisans

Seramik Sanatı

Lisans

Lisans

Seramik Sanatı

Lisans

Lisans

Seramik Sanatı