General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri Ilişkileri, Yönetim Ve Çalışma Sos.

Metrics

Publication

6

Citation (WoS)

18

Citation (Scopus)

18

H-Index (WoS)

1

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

4
UN Sustainable Development Goals