Education Information

Education Information

 • 2007 - 2012 Doctorate

  Marmara University, Faculty Of Economics, Labor Economics And Industrial Relations, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Kirikkale University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Internatıonal Relatıons, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Beyaz yakalı işçilerde örgütlenme: Türk bankacılık sektöründe bir alan araştırması

  Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü

 • 2007 Postgraduate

  Türk iş hukuku mevzuatının sendika özgürlüğüne ve örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin 87 sayılı sözleşmeye uyum sorunu Sustainable Development

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü