Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ REKABET VE YARIŞILABİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ: PANZAR-ROSSE MODELİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.336-360, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yarışılabilir Piyasalar Teorisi: Potansiyel Rekabetin Önemi

Kırıkkale Üniversitesi Ekonomi, İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, cilt.3, ss.91-110, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Havayolu Taşımacılığı Piyasasının Teorik Analizi

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.711-725, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar