Eğitim Bilgileri

Yaptığı Tezler

  • 2001 Doktora

    Total gastrektominin sıçan sindirim kanalı morfolojisi üzerine etkisi

  • 1995 Yüksek Lisans

    Sıçan kolonunun prenatal ve postnatal gelişiminin ışık ve elektron mikroskop düzeylerinde incelenmesi