Assoc. Prof.

UĞUR TUTAR


Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Farmasötik Botanik

Education Information

2008 - 2012

2008 - 2012

Doctorate

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Sivas Cumhuriyet University, Tıp Eğitimi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

1992 - 1996

1992 - 1996

Undergraduate

Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Eısenıa fetıda Türü Toprak Solucanlarından Elde Edilen Farklı Ekstraktların Bitki Patojenleri Üzerindeki Antibakteriyel ve Antifungal Aktivitelerinin Araştırılması

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2008

2008

Postgraduate

Sivas’ta Üretilen Sucukların Maya ve Küf Mantarları Yönünden Periyodik Olarak İncelenmesi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Eğitimi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Agricultural Sciences, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Associate Professor

Sivas Cumhuriyet University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

2000 - 2013

2000 - 2013

Lecturer

Sivas Cumhuriyet University, Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim

Managerial Experience

2016 - 2019

2016 - 2019

Director of Vocational School

Sivas Cumhuriyet University, Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

2013 - 2017

2013 - 2017

Head of Department

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Ve Diyetetik Bölümü

2013 - 2016

2013 - 2016

Vice Dean

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi

2004 - 2013

2004 - 2013

Assistant Director of Vocational School

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Tez Çalışması

Postgraduate

Postgraduate

Mikrobiyal Biyofilm ve Antibiyofilm Aktivite

Undergraduate

Undergraduate

Araştırma Projesi Dersi - I

Undergraduate

Undergraduate

Etnobotanik

Associate Degree

Associate Degree

Girişimcilik

Undergraduate

Undergraduate

Etnobotanik

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Kurumlarında Hijyen ve Sanitasyon

Associate Degree

Associate Degree

Girişimcilik - I

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Kurumlarında Hijyen ve Sanitasyon

Undergraduate

Undergraduate

Mikrobiyoloji

Associate Degree

Associate Degree

Girişimcilik - I

Associate Degree

Associate Degree

Sağlıklı Yaşam

Associate Degree

Associate Degree

Hijyen ve Sanitasyon

Postgraduate

Postgraduate

Mikrobiyal Biyofilm ve Antibiyofilm Aktivite

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Kurumlarında Hijyen ve Sanitasyon

Associate Degree

Associate Degree

Girişimcilik

Associate Degree

Associate Degree

Girişimcilik - II

Associate Degree

Associate Degree

Sağlıklı Yaşam

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Sağlık Kuruluşlarında Atık Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Kurumlarında Hijyen ve Sanitasyon

Associate Degree

Associate Degree

Hijyen ve Sanitasyon

Associate Degree

Associate Degree

Çevre Sağlığı ve Koruması

Associate Degree

Associate Degree

Girişimcilik

Associate Degree

Associate Degree

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Associate Degree

Associate Degree

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Associate Degree

Associate Degree

Girişimcilik - II

Undergraduate

Undergraduate

Sağlık Kurumlarında Hijyen ve Sanitasyon

Associate Degree

Associate Degree

Girişimcilik - I

Associate Degree

Associate Degree

HİJYEN VE SANİTASYON

Associate Degree

Associate Degree

Girişimcilik - I

Associate Degree

Associate Degree

Çevre Sağlığı ve Koruması

Associate Degree

Associate Degree

Beslenme İlkeleri

Associate Degree

Associate Degree

Çevre Sağlığı ve Koruması

Associate Degree

Associate Degree

Beslenme İlkeleri

Associate Degree

Associate Degree

Çevre Sağlığı ve Koruması

Associate Degree

Associate Degree

Genel Mikrobiyoloji

Associate Degree

Associate Degree

Örtüaltı Yetiştiriciliği

Associate Degree

Associate Degree

Mantarcılık

Undergraduate

Undergraduate

Mikrobiyoloji - Parazitoloji

Associate Degree

Associate Degree

Organik Tarımda Zararlılarla Mücadele

Associate Degree

Associate Degree

Enstürmental Analiz

Associate Degree

Associate Degree

Bitki Fizyolojisi

Associate Degree

Associate Degree

Meyve-Sebze İşleme Teknolojisi

Associate Degree

Associate Degree

Genel Biyoloji

Associate Degree

Associate Degree

Organik Tarımda Hastalıklarla Mücadele

Associate Degree

Associate Degree

Fide ve Fidan Üretimi

Associate Degree

Associate Degree

İngilizce - II

Associate Degree

Associate Degree

Yemeklik Yağ Teknolojisi

Associate Degree

Associate Degree

Organik Tarımın Genel İlkeleri

Associate Degree

Associate Degree

Organik Bitkilerde Gübreleme

Associate Degree

Associate Degree

İngilizce - I

Associate Degree

Associate Degree

Botanik

Associate Degree

Associate Degree

İngilizce - I

Associate Degree

Associate Degree

Genel Mikrobiyoloji

Associate Degree

Associate Degree

Organik Tarımın Genel İlkeleri

Associate Degree

Associate Degree

Türk Dili - II

Associate Degree

Associate Degree

Gıda Mevzuatı ve Kalite Güvence - II

Associate Degree

Associate Degree

Biyokimya

Associate Degree

Associate Degree

Ekoloji

Associate Degree

Associate Degree

Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

Associate Degree

Associate Degree

Elektronik Ticaret

Associate Degree

Associate Degree

Bilgisayar Uygulamaları - I

Associate Degree

Associate Degree

Bilgisayar Uygulamaları - I

Associate Degree

Associate Degree

Seçmeli Ders (Beden Eğitimi)

Associate Degree

Associate Degree

Ballı Bitkiler ve Polinizasyon

Associate Degree

Associate Degree

Çevre Toksikoloji ve Arıcılık

Associate Degree

Associate Degree

İngilizce - II

Associate Degree

Associate Degree

Zirai Botanik

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2018

2018

Antimicrobial, Antioxidant, Cytotoxic and Wound Healing Effects of Thymbra sintenisii Extract

Tutar U. , Hepokur C. , Misir S. , Hepokur A. I. , Duman F.

INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES, vol.80, no.5, pp.868-874, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2018

2018

ANTI-BIOFILM, ANTIMICROBIAL AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF ACHILLEA MILLEFOLIUM L. ESSENTIAL OIL

TUTAR U.

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, pp.3713-3720, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

2019

2019

The Effects of Solid and Liquid Vermicompost Application on Yield and Nutrient Uptake of Tomato Plant

Tutar U. , Demirbaş A. , Durukan H.

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.7, no.7, pp.1069-1074, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

2019

2019

Antimicrobial Efficacy of Chlorhexidine and Licorice Mouthwashes in Children

ÖZNURHAN F. , BULDUR B. , CARTI Ö. , TUTAR U. , ÇELİK C. , HEPOKUR C.

MEANDROS MEDICAL AND DENTAL JOURNAL, vol.20, no.1, pp.13-19, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

2018

2018

EVALUATİON OF ANTİ-BİOFİLM AND ANTİFUNGAL ACTİVİTİES OF MENTHA LONGİFOLİA ESSENTİAL OİL AGAİNST CLİNİCAL ISOLATES OF CANDİDA ALBİCANS

TUTAR U.

WORLD JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND MEDICAL RESEARCH, vol.4, no.7, pp.150-154, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018

2018

Hastanede yatan hastalardan izole edilen mikroorganizmaların biyofilm formasyon aktiviteleri

ÇALI A., ÇELİK C. , TUTAR U. , BAKICI M. Z.

Kocaeli tıp dergisi, vol.7, no.3, pp.82-88, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Mentha longifolia esansiyel yağının titanyum ve paslanmaz çelik ortopedik implant yüzeyleri üzerindeki antibiofilm etkilerinin araştırılması

PAZARCI Ö., TUTAR U. , KILINÇ S.

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 04 November 2018, vol.52, pp.77

2018

2018

Antifungal Dirençte Candida Biyofilmlerinin Önemi

TUTAR U.

International Conference on Innovative Engineering Applications, 20 - 22 September 2018, pp.1205-1208

2018

2018

Evaluation of Biofilm Formation Activity of Pseudomonas aeruginosa Strains

TUTAR U.

2. International Scientific and Vocational Studies Congress, 5 - 08 July 2018

2018

2018

Yeni 2-Benzoil-1,3-Diaril-2,3,3a,8a-Tetrahidrosiklopenta[a]İnden-8(1H)-On Türevlerinin Sentezi Ve Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , TUTAR U. , HEPOKUR C. , TÜZÜN G.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2018

2017

2017

1,3-Bis-Kalkonlardan Yeni Nikotinonitril Türevlerinin Sentezi Antimikrobiyal ve Antikanser Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , TUTAR U. , HEPOKUR C.

5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Turkey, 30 March - 02 April 2017

1016

1016

ECHİNOPHORA TENUİFOLİA UÇUCU YAĞININ ANTİMİKROBİYAL VE ANTİ PROLİFERATİF ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

TUTAR U. , HEPOKUR C. , MISIR S.

VIII. ASDATAE GÜNLERİ ” Bilim Yolculuğu”, Turkey, 15 December 1016 - 16 December 2016

2016

2016

CHENOPODİUM BOTRYS UÇUCU YAĞININ SİTOTOKSİK VE ANTİMİKROBİYAL ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

HEPOKUR C. , TUTAR U. , MISIR S. , tüzün g.

VIII. ASDETAE GÜNLERİ ”Bilim Yolculuğu”, Turkey, 15 - 16 December 2016

2016

2016

Rasemik 1,5-Diollerin Sentezi ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi

GEZEGEN H. , TUTAR U. , CEYLAN M.

TBD Biyokimya Günleri, Turkey, 2 - 05 November 2016, vol.41

2016

2016

Listeria Türlerinin Biyofilm Formasyon Aktivitelerinin Belirlenmesi

DİNÇER E. , TUTAR U.

I. ULUSLARARASI TURİZM VE MİKROBİYAL GIDA GÜVENLİĞİ, Antalya/Manavgat, Turkey, 21 - 23 April 2016

2016

2016

Study of the Effect of Essential Oil of Salvia glutinosa L. on Microbial Biofilm Formation by Clinical Isolates of Acinetobacter baumannii

TUTAR U.

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Turkey, 21 - 23 April 2016, vol.1726 identifier identifier

2015

2015

Bazı mikroorganizma suşlarının biyo lm formasyon aktivitelerinin değerlendirilmesi

TUTAR U. , ÇELİK C. , ATAŞ M., TUNÇ T. , GÖZEL M. G.

KLİMİK 2015 XVII. TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI KONGRESİ, Turkey, 25 - 29 March 2015

2015

2015

Bazı mikroorganizma suşlarının biyofilm formasyon aktivitelerinin değerlendirilmesi

TUTAR U. , ÇELİK C. , ATAŞ M. , TUNÇ T. , GÖZEL M. G.

Klimik 2015 XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi., Turkey, 25 - 29 March 2015, pp.185


Citations

Total Citations (WOS): 56

h-index (WOS): 4