Education Information

Education Information

 • 2010 - 2017 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2004 Postgraduate

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Erciyes University, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  18. Yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Medrese Teşkilatı

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2004 Postgraduate

  60 numaralı Sivas Şer'iyye sicili (H.1312-1314 / M.1895-1897) tarnskripsiyonu ve değerlendirmesi

  Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü