Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

OSMANLI’NIN BİSİKLETLE TANIŞMASI VE OSMANLI’DA BİSİKLETİN KULLANIM ALANLARI

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.5-26, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1576 Numaralı Defter Örneğinde Ruûs Defterlerinin Vakıf Atamaları Açısından Önemi

Vakıflar Dergisi, ss.47-66, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Amerika Birleşik Devletleri Sivas Konsolosu Milo Augustus Jewett’in Türk Ermeni İlişkilerine Yönelik Yanlı Tutumu

Zeitschrift für die Welt der Türken, cilt.9, ss.205-220, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

18 Yüzyıld Osmanlı medreselerinde Müderrislerin Atanma Usulleri

zWft, cilt.8, ss.395-419, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Batılıların Gözünde Osmanlı Kadını İmajıÜzerine Bir Değerlendirme

Asos Journal, cilt.4, ss.381-396, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

II. Abdulhamid Dönemi Şehreminilerinden Rıdvan Paşa’xxnın (1890-1906) Belediyecilik Faaliyetleri

Vefatının 100. Yılında II. Abdulhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2018, ss.309-310

60 Numaralı Sivas Şer’xxiyye Siciline Göre (H. 1312-1314/ M. 1895-1897) Kdının Toplumsal Hayattaki Yeri

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ÜSKÜP, Makedonya, 20 - 22 Nisan 2018, ss.415-422

Osmanlı Tarih Araştırmalarında Tarik Defterlerinin Önemi

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ÜSKÜP, Makedonya, 20 - 22 Nisan 2018, ss.423-431

18. Yüzyıl Osmanlı Medreselerinde Müderrislerin İstihdam Sorunu

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.342-355

Kazaskerlik Rûznâmçe Defterleri Verilerine Göre Osmanlı Devleti’nde İlmiye Teşkilatına Dair Problemler

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 Kasım 2017

123 ve 152 Numaralı Kazaskerlik Rûznâmçe Defteri

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 Kasım 2017

Osmanlı İlmiye Teşkilatında Mülazemet Yolları (RKR 97, RKR 103 ve RKR 104 Numaralı Mülazemet Defterlerine Göre)

I. Uluslararası Tüklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Hurufat Defterlerine Göre Bozok

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016

Hurufat Defterlerine Göre Bozok Sancağı

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı Devleti Döneminde Adıyaman’xxda Eğitim

Tarihte Adıyaman Devlet, Toplum ve Kültür, Kazım Kartal, Kevser Taşdöner, Fehminaz Çabuk, Ülkü Yancı, Editör, Sonçağ Akademi, Ankara, ss.315-342, 2020