Publications & Works

Articles Published in Other Journals

2005-2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Seyahatnamelerin Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.10, no.1, pp.371-391, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

OSMANLI’NIN BİSİKLETLE TANIŞMASI VE OSMANLI’DA BİSİKLETİN KULLANIM ALANLARI

Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, no.1, pp.5-26, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

1576 Numaralı Defter Örneğinde Ruûs Defterlerinin Vakıf Atamaları Açısından Önemi

Vakıflar Dergisi, no.53, pp.47-66, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Amerika Birleşik Devletleri Sivas Konsolosu Milo Augustus Jewett’in Türk Ermeni İlişkilerine Yönelik Yanlı Tutumu

Zeitschrift für die Welt der Türken, vol.9, no.3, pp.205-220, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

18 Yüzyıld Osmanlı medreselerinde Müderrislerin Atanma Usulleri

zWft, vol.8, no.1, pp.395-419, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Batılıların Gözünde Osmanlı Kadını İmajıÜzerine Bir Değerlendirme

Asos Journal, vol.4, no.23, pp.381-396, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

II. Abdulhamid Dönemi Şehreminilerinden Rıdvan Paşa’xxnın (1890-1906) Belediyecilik Faaliyetleri

Vefatının 100. Yılında II. Abdulhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.309-310

60 Numaralı Sivas Şer’xxiyye Siciline Göre (H. 1312-1314/ M. 1895-1897) Kdının Toplumsal Hayattaki Yeri

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ÜSKÜP, Macedonia, 20 - 22 April 2018, pp.415-422

Osmanlı Tarih Araştırmalarında Tarik Defterlerinin Önemi

II. Uluslararası Türklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ÜSKÜP, Macedonia, 20 - 22 April 2018, pp.423-431

18. Yüzyıl Osmanlı Medreselerinde Müderrislerin İstihdam Sorunu

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.342-355

Kazaskerlik Rûznâmçe Defterleri Verilerine Göre Osmanlı Devleti’nde İlmiye Teşkilatına Dair Problemler

1. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017

123 ve 152 Numaralı Kazaskerlik Rûznâmçe Defteri

1. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, 3 - 05 November 2017

Osmanlı İlmiye Teşkilatında Mülazemet Yolları (RKR 97, RKR 103 ve RKR 104 Numaralı Mülazemet Defterlerine Göre)

I. Uluslararası Tüklerin Dünyası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 14 May 2017

Hurufat Defterlerine Göre Bozok

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016

Hurufat Defterlerine Göre Bozok Sancağı

Uluslararası Bozok Sempozyumu, Yozgat, Turkey, 5 - 07 May 2016

Books & Book Chapters

Kayseri Medreseleri: Şifaiye, Hunat Hatun, Sahabiye ve Avgunlu Medreseleri

in: Kayseri Eğitim Tarihi Araştırmaları Eski Çağlardan Osmanlı Devleti'nin Sonlarına Kadar, Aziz Altı, Serpil Sevim Kartal, Editor, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Kayseri, pp.35-69, 2021

Osmanlı Devleti Döneminde Adıyaman’xxda Eğitim

in: Tarihte Adıyaman Devlet, Toplum ve Kültür, Kazım Kartal, Kevser Taşdöner, Fehminaz Çabuk, Ülkü Yancı, Editor, Sonçağ Akademi, Ankara, pp.315-342, 2020