Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Demir Eksikliği ile Periodontal Hastalık İlişkisinin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.115-120, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip II Diyabetli Periodontitis Hastalarında Periodontal Tedavinin Ağız Kokusuna Etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.28-34, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Periferik Dev Hücreli Granulomanın Değerlendirimesi Olgu Sunumu

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.46-49, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Vaka Nedeniyle Radiksektomi Operasyonu ile Birlikte Uygulanan Greft Materyali Etkisinin 9 Aylık Dönemde Değerlendirilmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.110-112, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar