Education Information

Education Information

 • 1990 - 1995 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1987 - 1989 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1981 - 1987 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Daminozid uygulanmış civcivlerde ince bağırsak ve karaciğer glutatyon-s-transferaz enzimlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 1989 Postgraduate

  Daminozid Uygulanmış Civcivlerde İnce Bağırsak ve Karaciğer Bazı Amino Asitlerin Dietilnitrozamin’le Etkileşiminin İnce Tabaka Kromatografi Yöntemi İle İncelenmesi.

  Sivas Cumhuriyet University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English