Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiyede Trafik Kazalarının Pareto Çözümlemesiyle Araştırılması

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.1002-1012

İşgücü Göstergeleri Üzerine Bir Araştırma:Parametrik Olmayan Bir Yaklaşım

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 Aralık 2019, ss.1013-1024

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’de Konut Fiyat Endeksi ile Seçili Değişkenler Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi

Ekonometrik Modeller Açıklamalı Uygulamalı Anlatımlı, Zerife YILDIRIM, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.201-2012, 2020