Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reliability Generalization Meta-Analysis of Moral Disengagement in Sport Scale (MDSS-S)

20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 01 December 2022, pp.640 Sustainable Development

Reliability Generalization Meta-Analysis of The Prosocial and Antisocial Behavior in Sport Scale

20. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 28 November - 01 December 2022, pp.942-943 Sustainable Development

Sporda ahlâki yönelim üzerinde kişilik özelliklerinin rolü

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 7 - 09 November 2020, pp.443

Covid 19 pandemi sürecinde bireylerin nomofobi ve kaygı durumları üzerinde fiziksel aktivitenin rolü

18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Turkey, 7 - 09 November 2020, pp.486-487 Sustainable Development

The Chronic Effect of 12-week Mild-moderate Aerobic Exercise on Inhibitory Cognitive Control In Youth

5. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 September 2020, pp.38-39

Spor Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin ve Algılanan Ebeveyn Tutumlarının Akademik Başarıya Etkisi

17. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Lara, Antalya, Turkey, 13 - 16 November 2019, pp.317-318

The Investigation of Loneliness Levels of Wrestlers in Athletes’ Education Centers

International Scientific and Professional Conference on Wrestling ”Applicable Research in Wrestling”, Novi-Sad, Serbia And Montenegro, 5 - 07 May 2017, vol.40, pp.243

Books & Book Chapters

Uzaktan Eğitimde Beden Eğitimi Dersinde Yaşanan Problemlere Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi

in: Beden Eğitimi ve Sporda Güncel Araştırmalar, Sevinç Yılmaz Duygu,Budak Cemalettin,Çolak Mergül, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.171-182, 2022 Creative Commons License

Etik Karar Verme ve Etik İkilem

in: Sporda Meslek Etiği, Tuncel Semiyha, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.45-58, 2022

Metrics

Publication

18

Citiation (TrDizin)

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals