Education Information

Education Information

 • 2009 - 2013 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 1999 - 2001 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 1985 - 1990 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Economıcs, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Kriz dönemlerinde sermaye yapısı ile kârlılık ilişkisinin analizi: BİST’xxte bir uygulama

 • 2001 Postgraduate

  Türkiye`de sigorta şirketlerinin mali performans değerlemesi