The Effect of Metacognitive Supported Argument-Based Learning Approach on Conceptual Change and Metacognition in Physics Education


Creative Commons License

Özdemir E. , Kocakülah M. S.

e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik), vol.15, no.1, pp.145-185, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17522/balikesirnef.902038
  • Title of Journal : e-Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (elektronik)
  • Page Numbers: pp.145-185

Abstract

The process of conceptual change begins when a preconception of a student fails to solve a problem. It ends when the student abandons this preconception and accepts a scientific concept. Although the conceptual theory of change and its variables are described in detail in the literature, there is a gap in how the theory can be applied in the classroom. For this reason, a course incorporating an argumentation approach supported with metacognitive strategies in accordance with the theory of conceptual change was designed and implemented for the subject of special relativity theory. A qualitatively dominant status mixed-method approach was used as the research design. The participants of the study were 51, 10th-grade students studying at a secondary school. Data were collected with qualitative and quantitative measurement tools. It was concluded that the applied course contributed positively to the students' conceptual changes and regulation of cognition (planning, monitoring, evaluating).

avramsal değişim süreci, öğrencinin ön kavramının bir problemi çözmede yetersiz kalması ile başlar. Öğrencinin bilimsel kavramı kabul ederek ön kavramını terk etmesi ile son bulur. Alanyazında kavramsal değişim kuramı ve değişkenleri detaylı bir şekilde tanımlanmış olmasına rağmen, kuramın sınıfta nasıl uygulanacağı ile ilgili bir boşluk vardır. Bu nedenle bu araştırmada, kavramsal değişim kuramına uygun üstbiliş stratejileri ile desteklenmiş tartışma tabanlı bir öğretim yaklaşımı tasarlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma deseni olarak nicel baskın statülü karma model kullanılmıştır. Araştırmaya bir ortaöğretim kurumunun 10. sınıfında öğrenim gören 51 öğrenci katılmıştır. Araştırma verileri Özel Görelilik Kuramı Tanı Testi, Üstbiliş Özyeterlilik Ölçeği ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, uygulanan öğretimin öğrencilerin kavramsal değişimine olumlu katkısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uygulanan öğretimin öğrencilerin üstbilişine özellikle izleme, değerlendirme ve planlama boyutunda katkı sağladığı tespit edilmiştir.