Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2019 - Devam Ediyor Cumhuriyet Science Journal

    Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

  • Temmuz 2020 Cumhuriyet Science Journal

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Temmuz 2020 Cumhuriyet Science Journal

    Hakemli Bilimsel Dergi