Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kâşgarlı Mahmûd un Dîvânu Lugâti t Türk Adlı Eserinin Dilbilim Açısından İncelenmesi

Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.4, no.2, pp.1-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

A Linguistic Examination of Kitab al-Idrak li-lisan al-Atrak of Abu.ayyan al-Andalusi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, vol.20, no.2, pp.329-348, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Tenvîn in Kur an Belâgatındaki Yeri

Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dregisi, vol.2, no.2, pp.258-308, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Arap Gramerinde İlk Yenilikçilik Hareketleri ve Etkileri

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.8, no.3, pp.183-213, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

مفهوم اسم المصدر في اللغة العربية

Bakü Dövlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuesi, vol.9, no.9, pp.395-412, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Arapça da Kelime Yapısı Açısından Câmid Fiiller ve Câmidlik Sebepleri

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.12, pp.59-99, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Arap Belagatinda el Leff ve n Neşr Sanatı ve Kur an daki Bazı Ayetler Üzerine Bir İnceleme

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, no.4, pp.313-339, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Raşid Halifeler ve Nükte Anlayışları

Nüsha Dergisi, vol.50, no.22, pp.95-112, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Emevîler Döneminde Mizahı Etkileyen Faktörler

İslâm, San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkîsi Dergisi,, vol.4, no.8, pp.209-236, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Fahreddîn Divriğî nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.2, pp.125-135, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Hz Peygamber ve Mizah

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dersgisi, vol.8, no.2, pp.191-203, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

II. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu Hz. Peygamber ve Aile Tebliğler Kitabı

I. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu Hz. Peygamber ve Aile Sempozyumu, Urfa, Turkey, 18 November 2019, vol.1, pp.204-224

Âhi Emir Ahmed’in Hayatı ve İlmi Şahsiyeti

Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu, Sivas, Turkey, 26 - 27 October 2018, vol.1, pp.491-505

Hz. Ömer’in Mizah Anlayışı

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyum, Sivas, Turkey, 2 - 04 November 2017, vol.2, pp.491-503

Osmanlıca Arapça Sözlükler Üzerine Bir Etüd

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 3 - 04 November 2016

KAŞGARLI MAHMÛD UN DİVANI LÜGATİ T TÜRK Ü VE EBÛ HAYYÂN IN LİSÂNU L ETRÂK İNİN İÇERİK VE SÖZLÜKBİLİM AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ – MAHMUT KAŞGARİ DOĞU ÜNİVERSİTESİ VE TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİTÜRK-İSLAM DÜNYASINDA KAŞGARLI MAHMUD ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 23 April 2016, pp.102-117

İpek Yolunda Dil İletişimini Sağlayan Unsurlar

IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu Katılımcı Formu, Bishkek, Kyrgyzstan, 21 - 22 April 2016

Arap Gramerinde Yenilikçilik ve İbn Rüşd’xxün Nahve Getirdiği Yenilik

DOğu-Batı İlişkilerinin Entelektüel Boyutu, Sivas, Turkey, 9 - 10 October 2008, pp.231-245

Books & Book Chapters

Hz. Ebû Bekir (r.a) Şahsiyeti ve Mizahi Anlayışı

in: Hazreti Ebu Bekir, Ali Aksu, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, pp.169-185, 2019

OSMANLICA-ARAPÇA SÖZLÜKLER ÜZERİNE BİR ETÜD

in: III. ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİM SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, ERDOĞAN BOZ, FATİH DOĞRU, DUYGU KAMACI, EZGİ ASLAN, NİLAY GİRİŞEN, Editor, Eskişehir Osmangazi Ünv. Yayınları, Eskişehir, pp.899-919, 2017

İPEKYOLUNDA DİL İLETİŞİMİNDE İLETİŞİM SAĞLAYAN UNSURLAR

in: IV. AVRASYA BİLİMLER FORUMU, YUSUF DOĞAN, Editor, MANAS ÜNİVERSİTTESİ YAYINLARI, Bishkek, pp.52-64, 2017

Abbasilerde Mizah

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2012