Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kâşgarlı Mahmûd un Dîvânu Lugâti t Türk Adlı Eserinin Dilbilim Açısından İncelenmesi

Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.2, ss.1-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Linguistic Examination of Kitab al-Idrak li-lisan al-Atrak of Abu.ayyan al-Andalusi

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.20, sa.2, ss.329-348, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Tenvîn in Kur an Belâgatındaki Yeri

Gazi Osman Paşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dregisi, cilt.2, sa.2, ss.258-308, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Gramerinde İlk Yenilikçilik Hareketleri ve Etkileri

DINBILIMLERI AKADEMIK ARASTIRMA DERGISI-JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, cilt.8, sa.3, ss.183-213, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

مفهوم اسم المصدر في اللغة العربية

Bakü Dövlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Elmi Mecmuesi, cilt.9, sa.9, ss.395-412, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arapça da Kelime Yapısı Açısından Câmid Fiiller ve Câmidlik Sebepleri

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.12, ss.59-99, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arap Belagatinda el Leff ve n Neşr Sanatı ve Kur an daki Bazı Ayetler Üzerine Bir İnceleme

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, sa.4, ss.313-339, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emevîler Döneminde Mizahı Etkileyen Faktörler

İslâm, San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsıkîsi Dergisi,, cilt.4, sa.8, ss.209-236, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Raşid Halifeler ve Nükte Anlayışları

Nüsha Dergisi, cilt.50, sa.22, ss.95-112, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fahreddîn Divriğî nin Hayatı İlmi Şahsiyeti ve Eserleri

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.125-135, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hz Peygamber ve Mizah

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dersgisi, cilt.8, sa.2, ss.191-203, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

II. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu Hz. Peygamber ve Aile Tebliğler Kitabı

I. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu Hz. Peygamber ve Aile Sempozyumu, Urfa, Türkiye, 18 Kasım 2019, cilt.1, ss.204-224

Âhi Emir Ahmed’in Hayatı ve İlmi Şahsiyeti

Uluslararası Ahilikte İş ve Ticaret Ahlakı Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2018, cilt.1, ss.491-505

Hz. Ömer’in Mizah Anlayışı

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyum, Sivas, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, cilt.2, ss.491-503

Osmanlıca Arapça Sözlükler Üzerine Bir Etüd

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016

KAŞGARLI MAHMÛD UN DİVANI LÜGATİ T TÜRK Ü VE EBÛ HAYYÂN IN LİSÂNU L ETRÂK İNİN İÇERİK VE SÖZLÜKBİLİM AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ – MAHMUT KAŞGARİ DOĞU ÜNİVERSİTESİ VE TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİTÜRK-İSLAM DÜNYASINDA KAŞGARLI MAHMUD ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Bishkek, Kırgızistan, 21 - 23 Nisan 2016, ss.102-117

İpek Yolunda Dil İletişimini Sağlayan Unsurlar

IV. Avrasya Sosyal Bilimler Forumu Katılımcı Formu, Bishkek, Kırgızistan, 21 - 22 Nisan 2016

Arap Gramerinde Yenilikçilik ve İbn Rüşd’xxün Nahve Getirdiği Yenilik

DOğu-Batı İlişkilerinin Entelektüel Boyutu, Sivas, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2008, ss.231-245

Kitap & Kitap Bölümleri

Hz. Ebû Bekir (r.a) Şahsiyeti ve Mizahi Anlayışı

Hazreti Ebu Bekir, Ali Aksu, Editör, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, ss.169-185, 2019

OSMANLICA-ARAPÇA SÖZLÜKLER ÜZERİNE BİR ETÜD

III. ULUSLARARASI SÖZLÜKBİLİM SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI, ERDOĞAN BOZ, FATİH DOĞRU, DUYGU KAMACI, EZGİ ASLAN, NİLAY GİRİŞEN, Editör, Eskişehir Osmangazi Ünv. Yayınları, Eskişehir, ss.899-919, 2017

İPEKYOLUNDA DİL İLETİŞİMİNDE İLETİŞİM SAĞLAYAN UNSURLAR

IV. AVRASYA BİLİMLER FORUMU, YUSUF DOĞAN, Editör, MANAS ÜNİVERSİTTESİ YAYINLARI, Bishkek, ss.52-64, 2017

Abbasilerde Mizah

Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, 2012