Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Düzeltme: Doğal Gaz Arz Güvenliği Açısından Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.44, pp.451-467, 2021 (Other Refereed National Journals)

Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: BRICS Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma

Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.546-558, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye İçin Bir Toda-Yamamoto Nedensellik Anazlizi

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, no.1, pp.68-83, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğal Gaz Arz Güvenliği Açısından Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.38, pp.231-247, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bütünleşik Çok Kriterli Karar Verme Modeli ile Türkiye’deki Üniversitelerin Ödenek ve Harcama Açısından Performans Analizi

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), vol.10, no.19, pp.349-363, 2018 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

İktisadi Gelişme Açısından Girişimcilik Kültürü: Sivas Tokat ve Amasya İllerinde Bir Uygulama

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.9, no.2, pp.233-252, 2014 (Other Refereed National Journals)

Dolaysız Yabancı Sermaye Yatırımları ve Dış Ticaret Bilançosu: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.1-28, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Avrupa Birliği Enerji Arz Güvenliği Politikası Açısından Hazar Bölgesi Enerji Kaynaklarının Önemi

International Conference on Social Sciences - Cappadocia ICOSS, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.277

Petrol Arz Güvenliği Açısından Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz

International Conference on Social Sciences - Cappadocia ICOSS, Nevşehir, Turkey, 16 - 20 April 2018, pp.278

Vergilerin Gelir Dağılımı Üzerine Etkisi: Uygulamalı Bir Çalışma

Al-Farabi 2nd International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.34

Güven Faktörünün Faiz Oranları Üzerine Etkisi: Ampirik Bir Çalışma

Al-Farabi 2nd International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Turkey, 6 - 08 April 2018, pp.33

Enflasyon Faiz İlişkisi Kapsamında Fisher Hipotezinin Türkiye için Sınır Testi ile Sınanması

International Congress on Politic, Economic and Social Studies, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2017, pp.108-109

Türkiye’nin İhracat ve İthalat Talep Fonksiyonlarının Rusya İle Dış Ticareti Bağlamında Analizi

International Conference On Eurasian Economies 2013, St. Petersburg, Russia, 17 - 18 September 2013, pp.479-485

Geçiş Ekonomileri Bağlamında Türkiye-Kazakistan Dış Ticaretine Uygulamalı Bir Bakış

International Conference On Eurasian Economies 2012, Almati, Kazakhstan, 11 - 13 October 2012, pp.250-258

Ülke Riski ve Dış Borçlanma: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

1. Uluslararası Muhasebe ve Finanas Sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.615-627

Sivas, Tokat ve Yozgat İlleri Ekonomilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

4. Yerel Ekonomiler Kongresi, Gümüşhane, Turkey, 24 - 26 May 2012, pp.286-297

Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Analiz

11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Konya, Turkey, 10 May 2012 - 12 May 2011, pp.176-179

İktisadi Gelişme Açısından Girişimcilik Kültürü: Sivas Tokat ve Amasya İllerinde Bir Uygulama

3. Uluslararası İktisatçılar Zirvesi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 October 2011, pp.443-455

Ekonomik Krizlerin Yerel Ekonomilere Etkileri: Sivas Örneği

3. Yerel Ekonomiler Kongresi, Konya, Turkey, 26 - 28 May 2011, pp.407-417

Bölgesel Kalkınma ve Terör: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği

Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 24 - 27 September 2009, pp.662-678

Books & Book Chapters

Türkiye'de Katılım Bankacılığı Üzerine Tartışmalar

in: Sosyal Bilimlerde Ekonomi-Politik Yazılar, YILMAZ Veysel, Editor, İksad Publishing House, Ankara, pp.137-171, 2021

Türkiye’de Enflasyon ve Para İkamesi İlişkisi Üzerine Uygulamalı Bir Analiz

in: Temel Ekonomik Göstergeler Çerçevesinde Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler, BİCİL İbrahim Murat, BİÇEN Ömer Faruk, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.55-72, 2020

Türkiye’nin Avrupa Birliği ile Dış Ticaret İlişkileri

in: Türkiye’de Dış Ticaret ve Lojistik Uygulamalı ve Teorik Seçme Konular, NOYAL YALMAN İlkay, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.179-205, 2020

Yenilenebilir Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme İlişkisi: Yükselen Asya Ülkeleri Üzerine Panel Veri Analizi

in: Yükselen Asya: Makro Göstergeler, Çevre, Enerji, Büyüme İlişkileri ve Kalkınma Deneyimleri, ERKEKOĞLU Hatice, ARIÇ Kıvanç Halil, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.85-102, 2020

Tarife Garantisi Sisteminin Yenilenebilir Enerjiye Etkisi: N-11 Ülkelerine Yönelik Bir Uygulama

in: Makroekonomik Göstergeler Çerçevesinde N-11 Ülkeleri, BALIKÇIOĞLU Nevzat, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.61-86, 2020

N-11 Ülkelerinde Yolsuzluk ile Ekonomik Büyüme İlişkisi Üzerine Ampirik Bir Analiz

in: Makroekonomik Göstergeler Çerçevesinde N-11 Ülkeleri, BALIKÇIOĞLU Nevzat, Editor, Orion Kitabevi, Ankara, pp.27-41, 2020

Yükselen Asya Ülkelerinin Makroekonomik Göstergelerinin Değerlendirilmesi

in: Yükselen Asya: Makro Göstergeler, Çevre, Enerji, Büyüme İlişkileri ve Kalkınma Deneyimleri, ERKEKOĞLU Hatice, ARIÇ Kıvanç Halil, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.1-18, 2020

Sivas İli Sanayi Sektörünün Değerlendirilmesi

in: Sivas Ekonomisi ”Geçmişi, Bugünü, Geleceği”, NOYAN YALMAN İlkay, Editor, Sivas Vilayet Kitaplığı, Sivas, pp.123-145, 2019

Evaluation of Turkey’s Security of Energy Supply and Alternative Energy Policies

in: Paradigms of Political Economy for Turkey, KARHAN Gökhan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.32-68, 2018