General Information

Institutional Information

Unit
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Department
Yönetim ve Organizasyon
Program
İşletme Yönetimi