Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IV. Mehmed Dönemi İsyanlarına Genel Bir Bakış

Social Sciences Studies Journal, cilt.5, sa.29, ss.247-271, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Osmanlı Devletinde Küçük Ölçekli Vakıflar:Sivas Örneği

e-Turkish Studies (elektronik), cilt.13, sa.24, ss.351-383, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sivas Şer’iyye Sicilleri Toplu Kataloğu Üzerine

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, sa.2, ss.1059-1079, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Gelibolulu Mustafa Ali nini Füsul i Hall ü Akd ve Usul i Harc ü Nakd Adlı Eseri

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.11, ss.129-142, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İki Halifenin Bir Arada Bulunmaması ve Osmanlı Hükümdarı Sultan İbrahim’in Siyaseten Katli

İslami Araştırmalar, cilt.12, sa.1, ss.40-57, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Nutukta Atatürk ün Milli Şuur İle İlgili Görüşleri

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.2, ss.371, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bursalı Mehmet Tahirin Osmanlı Müellifleri Adlı Eserinde Geçen Sivaslı Müellifler

C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.247-257, 1996 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sarıhatipzadelere Ait Üç Vakfiye

Kültür Tarihimizde Sivaslı Bir Aile Sarıhatipzadeler, Sivas, Türkiye, 08 Mayıs 2011, ss.13-32

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Hayatı ve Şahsiyeti

İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Sempozyumu, Sivas, Türkiye, 04 Ekim 2009, ss.117-133

Yüzyıl Önceki Sivas ve Bugünkü Sivas

1. Ulusal Sivas sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 22 Ekim 2007, ss.109-122

Gelibolulu Mustafa Ali nini Füsul i Hall ü Akd ve Usul i Harc ü Nakd Adlı Eseri

Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yılı Uluslar arası Gelibolulu Mustafa Âli Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 21 Ekim 1999

Kitap & Kitap Bölümleri