Araştırma Alanları

  • Arama ve Değerlendirme

  • Üretim Yöntemleri (Açık Ocak ve Yeraltı)

  • Kazı Teknikleri

  • Maden Taşıma Sistemleri

  • Madenlerde Emniyet ve Çevre

  • Açık Ocak ve Yeraltı Üretim Planlaması

  • Cevher Yatağı Modelleme

  • Maden İşletmeleri ve Tesislerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği