Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İMPLANT YÜZEYLERİNDE KULLANILAN ANTİMİKROBİYAL NANOPARTİKÜLLER

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Sivas, Turkey, 22 - 24 November 2021

Generalize Herediter Gingival Fibromatozis:Bir Vaka Raporu

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Konya, Turkey, 02 October 2021

Endo-Perio Lezyonları: İki Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi 7. Bilimsel Toplantısı, Eskişehir, Turkey, 13 April 2017, pp.154-155

Scleroderma: A case report

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 - 15 April 2017

Skleroderma: Bir Olgu sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi, 13 - 15 April 2017

Idiopathic Gingival Enlargement: Report of a Case

Türk Periodontoloji Derneği 45. Bilimsel Kongresi, 12 November 2015